شهردار تهران اجازه ساخت «بارگاه شهید گمنام» در محل عمارت تاریخی فخرالدوله را صادر کرد

دیده بان ایران
انتشار گزارش دیده بان ایران از ساخت «بارگاه شهید گمنام» در حیاط عمارت تاریخی فخرالدوله در تهران با واکنش شماری از رسانه‌ها و انتقاد آنها از علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت ایران، برای صدور مجوز ساخت و ساز در حریم آثار باستانی مواجه شده است.

این بنای متعلق به دختر مظفرالدین شاه قاجار ‌که به ثبت میراث ملی رسیده است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، پانزده سال پیش، در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف به خانه مداحان ایران واگذار شد.