شهدای فدایی در فروردین ماه

رفقا: جواد سلاحی، خشایار سنجری، محمد رضا معصوم خانی، بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، عباس سوركی، مشعوف (سعید) كلانتری نظری، محمد چوپان زاده، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار، حمید اكرامی، محمدرضا كامیابی، غزال (پریدخت) آیتی، سیمین پنجه شاهی، نسرین پنجه شاهی، عباس هوشمند، یدالله سلسبیلی، علی میرابیون، محمدرضا كاميابی، جلیل آرازی، بردی محمد کوسه غراوی، بهرام آق آتابای، عطا خانجانی، آراز محمد بهروزی، آراز محمد وردی پور (دردی پور)، غفور عمادی، عبدالله صوفی زاده، قربانعلی پورنوروز، حاجی محمد آخوندی، سعید جوان مولایی، انشاالله اسدیان، علی محمد خوجه، فیروز شكری، آنا بردی سرافراز، قربان (آرقا) شفیعی، سلطان علی اشترانی فرید، محمد ابراهیم مفتاح، علی راستی پور، فیروز صدیقی، نور محمد شفیعی، پروین افروزه، پروین ره انجام، مهرداد چمنی، محمد حرمتی پور، جواد رجبی، حسن عطازیان، عبدالرسول (رضا) عابدی، منوچهر كلانتری نظری، احمد برارپور، صدیق دیده ور، حسین باطبی، عبدالعلی غفوری ورزنه، فرانک سعید اعمایی، کریم حاج علی محمدی، اکبر مسلم خانی، غلام حسین خاکباز، اسد رفیعیان، غلام رضا مولائی بیرگانی، مسعود رقابی (ارقابی)، بهمن فاضلی فارسانی، اسماعیل علی پناه، مسعود صدیق، جمشید هدایتی و ... در پیكار علیه امپریالیسم و ارتجاع توسط مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.


منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۵، چهار شنبه 1 فروردین ۱۴۰۳ - ۲۰ مارس ۲۰۲۴
http://www.iran-nabard.com/N475/shohada475.htm