یادواره شهیدان فدایی/ فدایی شهید رفیق مصطفی حسن پور اصیل شیرجوپشت - گردآوری و تنظیم امیر ابراهیمیرفیق مصطفی حسن پور در سال 1323 در لاهیجان متولد شد و پس از اخذ دیپلم مشغول کار شد. وی اولین بار در سال 1349 در ارتباط با برادرش، فدایی شهید رفیق غفور حسن پور دستگیر و زندانی شد. ساواک تصور می کرد که رفیق مصطفی به خاطر کارمند بانک بودن با گروه و در ارتباط با برادرش فعالیت داشته است. زنده یاد مصطفی حسن پور در سال 1353 پس از طی دوران محکومیت از وکیل آباد مشهد آزاد شد.
رفیق مصطفی بسیار ورزیده بود و همواره با فعالیت های ورزشی آمادگی جسمی خود را حفظ می کرد. زندانیانی که با مصطفی هم بند بوده اند گفته اند که این رفیق در زندگی جمعی و یاری رساندن به رفقایی که شکنجه شده بودند، همیشه داودطلب بود.
رفیق مصطفی پس از آزادی به سازمان پیوست و زندگی مخفی او آغاز در شاخه مازندران تحت مسئولیت رفیق شهید بهمن روحی آهنگران آغاز شد.
در 18 دی 1354 رفیق فاطمه حسن پور، خواهر رفقا غفور و مصطفی طی درگیری با نیروهای سرکوبگر ساواک در شهر آمل به شهادت رسید.
ساواک شاه برای شناسایی رفیق مصطفی یک برگ اطلاعاتی در داخل نیروهای سرکوبگر منتشر کرد.
در ضربه های اردیبهشت سال 1355 که چندین پایگاه سازمان در شهرهای رشت، قزوین و کرج مورد حمله رژیم قرار گرفت، رفیق مصطفی در 28 اردیبهشت طی یک درگیری نابرابر در شهر رشت به شهادت رسید. یاد و نامش جاودان.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۶ - شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۲۰ آوریل ۲۰۲۴
http://www.iran-nabard.com/N476/yadvareh%20476.htm