متن سخنرانی زینت میرهاشمی در گردهمآیی سه روزه ایران آزاد

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲ ژوییه ۲۰۲۱

درود بر همه شما که در این گردهمآیی شرکت دارید
درود بر شما خانم مریم رجوی
درود و احترام بر خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و ماندگار باد یاد و نام سر به داران قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷
درود بر کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران، دانشجویان و همه زنان و مردانی که با اعتصاب و اعتراض در محل کار و در خیابان برای به دست آوردن حقوق مسلم خود و تحقق ایرانی بدون ستم و تبعیض مبارزه می کنند و گام بر می دارند.
طوفان خشم و نفرت مردم که این روزها علیه حکومت جریان دارد، نتیجه بادهایی است که رژیم جنایتکار ولی فقیه کاشته است .
بله رژیم باد کاشت و امروز طوفان درو می کند. رژیم همه چیز را طی 42 سال دار زد. از جانهای شیفته، از آب، برق، جنگل، کار، معیشت، امنیت و آزادی. بله همه چیز را به پای امنیت خود و سیاستهای سرکوبگرانه و تروریستی خود دار زد و نابود کرد. اما یک چیز را نتوانست نابود کند، مقاومت و امید به آینده و تغییر و تحول برای تحقق زندگی انسانی.
اما مقاومت سازمانیافته مردمی که از روز اول به نظام حاکم نه گفت، بذرهایی را کاشت که در خیزشهای مردمی جوانه زد و امروز نهال بارور شده آن را بر سر هر کوی و برزن می توان دید. هزینه مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم اگر چه خیلی سنگین بود اما در سپهر جنبشهای اجتماعی ثمره آن را می توان دید.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران افتخار می کند که طی 50 سال حیات خود همواره به دیکتاتوری نه گفته و با تکیه به ارزشها و آرمانهای جنبش فدایی به مبارزه علیه استبداد مذهبی ادامه داده و خواهد داد.
گردهمایی بزرگ برای ایران آزاد که اکنون روز سوم آن جریان دارد، پر شکوه و موفق برگزار شد. این موفقیت گامی در تقویت جنبش ضد دیکتاتوری و تغییر تعادل قوا به سود مقاومت و مردم است. این همایش سیمایی از تعهدات آلترناتیو مقاومت برای ایران آینده را در مقابل چشم همگان قرار داد؛ ایرانی بر اساس یک جمهوری دموکراتیک، غیر دینی و بدون تبعیض، طرفدار عدالت و برابری و بدون سلاح اتمی و مداخله های آشوبگرانه.
خانم مریم رجوی در سخنرانی افتتاحیه این گردهمآیی به درستی گفت: «ما برای به ‌دست آوردن آزادی، به‌ اتفاق و تصادف یا معجزه ‌ای که اختناق را درهم بشکند، امید نبسته‌ ایم. کارزار سرنگونی بنایی است که ما آن را با رنجها و خون ‌‌دلهای بسیار می‌سازیم. استراتژی این مقاومت مبتنی بر ماهیت و سیاست رژیم است.»

پس باید گفت . بله این یک اتفاق یا معجزه نیست که مردم ایران شعار «اصولگرا، اصلاح طلب دیگه تمومه ماجرا» را در خیزشهای خود سردادند و در نمایش انتخابات اخیر با تحریم گسترده در عمل آن را نشان داند و مُهر باطل شد بر تمامیت حکومت زدند
بر این منظر بار دیگر باید گفت که این زنان و مردان برآشوبیده و شورشگران ایران زمین هستند که پیروزی را می سازند و تاریخ را ورق می زنند نه آنهایی که تسلیم سکون و سکوت قبرستانی با ادعاهای خشونت پرهیزی می شوند.
سپاس از فرصتی که به من دادید.