کرونا و جنگ کثیف علیه مردم - مرجان

«معادنی عمیق و سرشار که در رگ و پوست و گوشت مردم، حفر می شوند به نام مبارزه با کرونا»
نزدیک به دو سال است که مردم ما همزمان با دیگر ساکنان کره زمین گرفتار بلیه ای خوفناک به نام ویروس کرونا شده است.
از همان ابتدا قطار مبارزه با کرونا در ایران ، شروع کرد به برعکس حرکت کردن.
اگر می گفتی پرواز هواپیماها از چین را متوقف کنید، حاکمان بی تفاوت خود را به کری می زدند. کشورها قرنطینه را شروع کردند و در اینجا هر آنچه که در توان شان بود علیه قرنطینه به کار بردند حتی جناب رییس جمهور فرمودند: ما اصلا چیزی به نام قرنطینه نداریم!؟
مبارزه بعدی به نفع کرونا جمع کردن وسایل پیشگیری بود. چقدر در داروخانه ها به جستجوی ماسک و دستکش و وسایل ضد عفونی گشتیم و خاطره تابلوی منحوس «ماسک موجود نیست» از ذهن مان زدودنی نیست.
سرانجام وقتی حاکمان به قرنطینه تن دادند با هزار منت به هر خانواده ایرانی یک میلیون تومان کمک معیشت «قرض» دادند در حالی که شاهد چک های هزار دلاری برای مردم ممالک کفر!! بودیم. کم کم بعد از تجربه موفق کمبود ماسک و سودهای بی حساب، به راههای جالب تری اندیشیدند؛ مافیای دارو و چقدر دل شان غنج رفت برای ثروتهای باد آورده.

ابتدا زشت ترین رفتار علیه مردم شروع شد و درست هنگامی که همه منتظر آغاز واکیسناسیون در کشور بودند واردات واکسن ممنوع شد، دیگر از این حیرت انگیز تر امکان نداشت.
به بهانه تولید داخلی در کشوری که سنجاق و چوب بستنی اش را از چین وارد می کرد، ادعا کردند که ما خودمان واکسن تولید می کنیم، اصلا بازار جهان را تصرف خواهیم کرد و مردم همچنان در حال جدال با مرگ بدون حمایت دولت تن به خاک می سپردند.
مافیا هر روز میلیاردها تومان پول می ستاند تا انواع واکسنها را به بازار عرضه کند در حالیکه خط های تولید فرضی روی کاغذ هم کشیده نشده بود و همچنان شعار به مبتلایان تحویل می دادند و آمار فوتیهای کرونا برای شان فقط یک عدد بود.
و اما هر که خودی بود واکسن فایزر زد و به تقلای مردم وحشتزده با آرامش می نگریست.
مافیا پول ۶۰۰ میلیون واکسن آسترازنکا را در پروژه های بی حاصل ساخت واکسن به باد داد و هنوز با جان سوخته ملت کارها داشت.
۷۶۰ میلیون دلار داروی رمدیسیور را خریداری کرد و با قیمتهای میلیونی روانه بازار شد و برای گرمی بازار ، کمیاب اش کردند. و هر خانواده ای که اسیر بیمارستانها شد باید فرش زیر پایش را می فروخت تا بیمارش را از چنگال کرونا برهاند.
متصدیان امور هر روز بر وعده افزودند و هر کرونای جدیدی که پر و بال می گشود راست و مستقیم در سرزمین ما به زمین مینشست تا کاشف به عمل آمد که مردم ما تبدیل به موشهای آزمایشگاهی کروناهای مختلف شده اند.
مافیا که هر چه می بلعید عطشی افزون تر پیدا می کرد شروع کرد به جمع کردن ابتدایی ترین داروهای کرونا حتی سرمهای خوراکی کرد و بی پناه مردم که نمی دانستند از ابتلای فرزند یا پدر و مادر بنالند یا از نبود دارو بر سر بکوبند.
مافیا بازی جدیدی شروع کرده: شیوع قارچ سیاه، ابتدا در گوشه و کنار خبرش را پخش کردند و در وصف هولناکی این بیماری نو ظهور گفتند و گفتند، اینکه دارویی وجود ندارد یا لااقل در آسیا موجود نیست و ما مجبور به قطع عضو گرفتار خواهیم بود. هنوز دو روزی نگذشته که نه تنها دارو موجود شد!! بلکه اعلام کردند قیمت قبلی ۳۰۰ هزار تومان بوده اکنون به چهار میلیون رسیده است.
بهتر است از رسوایی واکسن در ارمنستان و از خفت گدایی واکسن مجانی از این کشور و آن کشور کلامی گفته یشود و گرنه این بی آبرویی قرن را نهایتی متصور نیست.
با بالا ترین آمار مرگ و میر، با حاکمیت وحشت کرونا بین مردم، مافیا همچنان در پی تبدیل جان عزیز مردم به پول است و ما تنها کشوری هستیم که حاکمان آن علیه سرزمین و مردم تحت انقیادش جنگی کثیف پیشه کرده است.


منبع: نبرد خلق شماره 441، دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳ اوت ۲۰۲۱