آتش به اختياران ِ خامنه اى، سؤقصد به گوهر عشقى! - عباس( بابك) رحمتى

خبر ترور گوهر عشقى ،مادر ستاربهشتى[١] جانباز راه آزادى همچون بمبى در شبكه هاى جهانى انعكاس يافت . مادر شجاع ، روزپنجشنبه ١٨ آذر ١٤٠٠، هنگام رفتن بر سر مزار فرزندش ستار بهشتی در رباط کریم تهران مورد حمله آتش به اختياران خامنه اى(ناشناس) قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. پیشتر مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی خانواده او را غیرمستقیم تهدید بهمرگ کرده بودند.[٢]
شاهدان عینی در رباط کریم گفته‌اند، مادرِ گوهر عشقی در راه رفتن به امامزاده بوده که یک موتورسیکلت با دو سرنشین از پشت سرآمده و یکی از آنها پیاده شده و گوهر عشقی را به سمت جلو پرتاب کرده است. مادر عشقی پس از این حمله بر روی میل‌گردهای کنارخیابان افتاده و پس از لحظاتی از هوش می‌رود. پس از بهوش آمدن خود را در روى تخت بيمارستان ميبيند.
یکی از شاهدان عینی به نماینده بنیاد ستار گفته است: «مادر گوهر عشقی «ستاره درخشان رباط کریم» است و اکثریت مردم وی را میشناسند بخصوص که سالهاست وی همه روزه در این ساعت برای دیدار فرزندش به امامزاده می رود.»
اولین صحبت گوهر عشقی پس از سؤقصد سرکوبگران و جانيان به جانش ، اين است كه ، ”من گوهر عشقی همچنان استوار ایستاده ام و دادخواه خون فرزند شجاعى چون ستارم ،هستم و ترسى از شما ندارم .
خامنه اى كه براى حفظ نظام پوسيده اش دست به هر جنايتى ميزند تا اين رژيم فاشيستى مذهبى را حفظ كند ، پس از سركوب مردمان اصفهان ، اينبار سوء قصد به جان ِمادرِ غم ديده ستاربهشتى كرده بود كه خوشبختانه نتوانست صداى مادرِ گوهر عشقى راخاموش كند.
در پست اینستاگرامی بنیاد ستار بهشتی در این رابطه به اين جنايت آمده است: «آتش به اختیاران ذوب در ولایت فقيه ، دست به چنانجنایتی زدند که لکه ننگش ‌تا ابد از دامان علی خامنه‌ای پاک نخواهد شد. ضرب و شتم وحشیانه گوهر عشقی هرگز وی را از دادخواهیخون فرزندش منصرف نخواهد کرد .گوهر عشقی استوارتر از همیشه در کنار مردم ایران ایستاده است.»
وقتى خامنه اى و نيروهاى سركوبگر و آتش به اختيارش جنبش مردم اصفهان و كارگران كارخانه ها و اعتراضات آموزگاران و پرستارانو...رو به گسترش را در سراسر ايران ميبيند ، بجاى اينكه گوش به خواسته هاى مردم بدهند ، شمشير را از رو ميبندند تا ايجاد رعب ووحشت بيشترى كنند. بيچاره شب پرست در خانه خزيده !خامنه اى پس از مقاومت مردم اصفهان احساس تَرس بيشترى كرده است كه دست به چنين جنايت هولناك ميزند. ترور مادرى كه فرزندش را زير شكنجه كشته اند نهايت جنايت يك ديكتاتور ولايت فقيه از نوع مطلقهاش است . ترور مادرِ گوهر عشقى نشان داد كه در روزهاى آينده علاوه بر دستگيرى هاى گسترده ترور هاى كور مانند مادرِ عشقىزيادتر خواهد شد ولى هر كار انجام دهند نمى توانند ، جلوى خشم مردم نسبت به حكومت ولايت فقيه را بگيرند.
وقتى دانشجوي را ميزنند ، وقتى كارگر را ميزنند و دستگير مي كنند ، وقتى آموزگاران را ميزنند و دستگير ميكنند، وقتى به كشاورزان باتفنگهاى ساچمه اى حمله ميكنند و وقتى نويسندگان و هنرمندان را ميزنند و دستگير ميكنند اوج فروپاشي يك نظام ضد مردمى را نشانميدهد و امروز رذالت را به جايى رسانده اند كه قصد جانِ مادرانى چون گوهر عشقى را ميكنند! حالا ديگر ، مردم در پى دادخواهى هر روز جسورتر ميشوند.
و ميروند تا فاز سرنگونى را رقم زنند.اگر بنا بود كه مردم با اين حمله ها و تهديد ها كنار بكشند هر روز بر تعداد اعتراضات در شهرهابيشتر نمى شد. با نگاهى به ويژگى اين اعتراضات متوجه مي شويم كه خامنه اى يا بايد پيشاپش فرار كند و يا سرنوشت ديكتاتورها ىديگر دنيا در انتظارش خواهد بود.
•ويژگى اعتراضات مردمان ايران!
١-تعداد اعتراضات زيادتر از گذشته و حتا ماههاي قبل شده است.
٢-فاصله اعتراضات كمتر از گذشته شده است .
٣-اعتراضات فراگير تر شده است.
٤-مطالبات مردم راديكالتر شده است.
٥-اقشار متنوع ترى در اعتراضات شركت ميكنند بيشتر كارگران ، آموزگاران و پرستاران، كشاورزان و...
٦- مردم جسورتر شده اند و ترسى به دل راه نمى دهند ، نمونه بارزش مادرِ عشقى / ستار بهشتى و مادرِ پويا و پژمان و... است.
همزمان با سؤقصد به مادر گوهر عشقى در جاى جاى ايران زمين بر عليه ولايت فقيه تظاهرات گسترده بر پا ميشود و اين يعنى جنايتپس است !در پايان از خامنه اى جنايتكار بايد پرسيد تا به كى ميخواهى به جنايات و بگير و ببندها ادامه دهى؟ تا كى مي خواهى ازپول و سرمايه كشور براى توسعه ى دستگاه ترور و شكنجه سوء استفاده كنى ؟ آيا شرم نمى كنى به مادرى كه فرزندش را زير شكنجهكشته ايد حمله ميكنيد ؟ آيا از جواب دندانشكن مادر عشقى به تَو و آدمكشهاى دور و برت درس نگرفتيد؟ آيا نميدانى كه اگر ، كشتار وقتل عام و حمله هاى ناجوانمردانه بسوى پير وجوان با سلاح گرم و سرد ، شكنجه و طناب دار و.... جواب داده بود تا كنون نتيجه اشرا ديده بودى؟! به خامنه اى بايد گفت ؛ آيا پيام و پاسخ قاطع مادر عشقى پس از به هوش آمدن در بيمارستان براى تو و آتش بهاختيارانت كافى نيست؟ آيا جبهه بزرگ ِمادران آبان و باز ماندگانِ جانبازان هواپيماى اوكراينى و مادرِان اعدام شدگان دهه ٦٠ و ٧٠ ومادرانِ جانباز سالهاى ٩٦ و ٩٨ را نمى بينى ؟ در طول اين چهل و سه سال مردم يك گام به پيش و دو گام به پس گذارندند ، ولى اطمينانداشته باش، اينبار طورى ديگر و با روش ديگر بجلو خواهند رفت. راهپيمايى سراسرى آموزگاران و كارگران نشان از ابن دارد.
بايد گفت ؛مردمان ايران آگاه شده اند و اصل ولايت فقيه را نشانه گرفته اند.اگر چه خمينى بدون محاكمه مرُد ، امما براى خامنه اىسرنوشتي مانند معمر قذافى را رقم خواهند زد .

________________________________________
[١] ستار بهشتی، یک وبلاگ‌نویس منتقد حکومت بود که به دلیل نوشته های تندش عليه رژيم ، در نهم آبان، سال ۹۱ از سوی «پلیس فتا» بازداشت شد و چهار روز بعد در بازداشتگاه پلیس جمهوری اسلامی توسط مزدوران خامنه اى زیر شکنجه کشته شد.
[٢] اکانت اینستاگرامی "بنیاد ستار بهشتی" می‌نویسد، یک ماه پیش و در جریان بازداشت خانوادگی گوهر عشقی، سحر بهشتی، وهمسرش مصطفی اسلامی و فرزندان‌شان، مامورین رسماً اعلام می‌کنند که "همه در زندان و زیر شکنجه کشته نمی‌شوند، برخی درتصادف یا نزاع و یا حوادث از بین خواهند رفت".