جراحی یا سلاخی؟ - مرجان

در ناباوری مردم ناامید و محاصره شده در بحرانهای گوناگون، دولت فاقد مشروعیت و بدون پشتوانه مردمی ، دست به جراحی اقتصادی زد و جنایتی عظیم علیه مردم ایران رخ داد.
در هنگامه اعتراضهای کارگران، معلمان و زحمتکشان به سختی معیشت و گذران زندگی طاقت فرسا، ناگهان با وقاحتی غیر قابل وصف و با توجیه جراحی اقتصادی، هزینه قوت لایموت مردم را پنج برابر کرده و جامعه را در شوکی سنگین فرو بردند.
اکثریت مردم که از گرانیهای روزمره عاصی شده و ملجایی نمی یافتند، به جای افزایش حقوق و کم شدن فشارهای اقتصادی، با هجمه ناجوانمردانه به سفره های کوچک شان مواجه شدند. این هیولاها که از منابع و ثروت کشور ارتزاق کرده و هر کدام با غارت هدفمند، نام مافیا را هم رو سفید کرده اند اکنون به جنگ تازه ای علیه کلیت جامعه ایران دست یازیده اند. اشتهای سیری ناپذیر این دزدان بی سابقه است. عمل اینان از کوه دزدی، آب دزدی، جنگل دزدی و هر آنچه قابل تبدیل به پول است بسی فراتر رفته تا جایی که حتی برای فروش آثار باستانی و گنجهای این سرزمین هم به طور قانونی!! اقدام می ‌کنند.
کسانی که فروش نفت این سرمایه ملی را از انحصار دولت درآورده و با صراخت اعلام می‌کنند؛ دولت فقط حق فروش نیمی از استخراج آن را دارد و نیم دیگر در اختیار نهادهای خاص است! و هیچکس حق ندارد سوال کند این نهادهای خاص که علنی و آشکار بشکه های نفت را می بلعند با کدام حق قانونی، سرمایه آیندگان را به یغما می‌ برند؟ شفافیت یعنی همین !!
دو ماه از شروع سال جدید گذشته و هنوز بازنشستگان چشم انتظار افزایش حقوق مانده اند. پنجاه نماینده مجلس به تکاپو افتاده تا از افزایش حقوق کارگران و همسانسازی حقوق بازنشستگان جلوگیری کنند و حتی با بی شرمی اعلام می‌ کنند افزایش حقوق کارگران تورم زاست!؟ اما پنج برابر کردن اقلام خوراکی حداقل بگیران اسمش می‌ شود جراحی !!
یاشار سلطانی می‌نویسد: "چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم محروم آغاز کرده اید، مگر بدون تغییر قوانین فساد زای پولی/ بانکی و رفع بُروکراسی اداری، بدون مبارزه واقعی با فساد، بدون توجه به آمایش سرزمین، بدون اصلاح مدیریت حوزه آب و منابع زیر زمینی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و ....می ‌توان جراحی اقتصادی موفق داشت؟ "
محمد فاضلی توییت می ‌کند: "نفرت انگیز ترین خصیصه سیاستمداران این است که هزینه فاجعه بارترین تصمیمات آنها را کسانی می پردازند که هیچ سهمی در آن تصمیمات نداشته اند."
مهدی عسکری نماینده کرج می ‌گوید: "شما برای حذف ارز ترجیحی، مبارزه با قاچاق را بهانه می آورید؟ آیا وقتی قیمت بنزین را افزایش دادید قاچاق کاهش یافت؟ "
و در دیگر سو ماله کشان و شرکای این جراحی بدون بیهوشی، سیری ناپذیران انباشت ثروتهای نامشروع، ترهاتی سخیف تحویل خلق گرسنه می‌ دهند.
امام جمعه کرج می گوید: "جراحی اقتصادی یک مقدار درد و دوران نقاهت دارد باید تحمل کنیم."
شما قرار است تحمل کنید؟! یا ملتی که یک ریال شریک جنایات اقتصادی شما نبوده اند؟
امام جمعه مشهد از براندازی فقر مطلق بر اثر معجزه جراحی اقتصادی می‌ گوید و اینکه درست است کالا گران شده اما پول در دست مردم است !!
امام جمعه اصفهان راهکار می ‌دهد که "ماکارونی گران شده است؟ خب چیز دیگری بخورند."
صدای فریاد مردم که شعار می ‌دهند هزینه ها دلاری درآمدِ ریالی، را مستمعی نیست
و گرسنگانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند با آگاهی از فریب حاکمان غارت پیشه به خیابانها می آیند تا صدای شان را به همگان برسانند، تا همه بدانند که دیگر راه چاره ای نمانده و نمی خواهند هزینه سیاستهای غلط خارجی و داخلی حکومت را بپردازند؛ حکومتی که سخنگویان اش مردم را متهم به تظاهر به ناداری می‌کنند!!
چرا نمی ‌گویند کارگر اجاره نشینی که چهار میلیون دریافتی دارد چگونه می ‌تواند هم از پس کرایه های نجومی برآید، هم با هزینه درمان و دارو، هزینه خورد و خوراک، هزینه رفت و آمد، هزینه تحصیل فرزندان، هزینه پوشاک و .... زندگی کند آنهم در شرایطی که قبل از این به اصطلاح جراحی، کیلومترها زیر خط فقر می زیست؟ چگونه می‌تواند برای روغن نباتی چهار کیلویی چهارصد هزار تومان پرداخت کند؟ شکم فرزندان اش را چگونه با مرغ کیلویی شصت هزار تومان سیر کند؟
دیگر چگونه زندگی کردن سوال نیست، چگونه زنده ماندن مساله است!
کارگران یک نانوایی از شدت فقر تصمیم به خودکشی می ‌گیرند و در آخرین لحظات زندگی با همه خداحافظی می‌کنند، از این فاجعه بزرگتر ؟
این روزهای ایران بسیار سخت و تلخ می‌گذرد،
اعتراضها گسترده و سرکوبهای وحشیانه،
برای لقمه ای نان، برای عدالت و آزادی ...

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۱، یکشنبه اول خرداد ۱۴۰۱ - ۲۲ مه ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N451/jarahi%20451.htm