یادداشت روزانه ( نمره هیجدهم ) - امیرجواهری لنگرودی


amir_772@hotmail.com
درآستانه‌ی هفتمین هفته‌ی پایداری وایستادگیِ جامعهِ جوان و تحول طلب ما، هیچ‌یک ازترفندهای نظام ره به جایی نبرده است. آنچه در نمای عمومی استان‌ها و شهرهای کشور دیده می‌شود، بازتولید شجاعت و جسارت در بین نیروی جوان دختر و پسر جامعه و زبونی، عقب نشینی در نیروی سرکوب است. برپایی چهلم‌های پی در پی در کردستان، لرستان، سیستان وبلوچستان، مازندان، گیلان ،تهران و استان مرکزی، استان البرز و در تک تک شهرهای کوچک و بزرگ این استان‌ها، صف ماندگاری و پابرجایی مقاومت را به ویژه میان دانشگاه‌ها ومدارس،خیابان‌ها وبرپشت بام خانه‌ها، از دور افتاده‌ترین روستاها، درآرامستان‌ها وبرمزار جانفشانان خیزش سراسری مردم کشورمان، دربرابر کلیت زبون نظام به نمایش می‌گذارد. تا به امروز رژیم نتوانست ازهیچ ترفندی به نفع خود بهره برداری کند؛ نه تهدید خانواده‌ها و نه بستن راه‌های مسیر گورستان‌ها برای جلوگیری از حضور سوگواران، نه ربایش دختران و سر به نیست کردن جوانان و نه تهاجم احمقانه‌ی شبانه به خوابگاه‌های دانشجویان، هیچیک طرفی نبسته است.
حاکمیت ابله اسلامی،سرکوبی چهلم‌های دیکتاتوری سلطنت پهلوی را خیلی زود ازیاد برده! آنان فراموش کرده‌اند که سرکوب تبریز، اعلان حکومت نظامی و کشتارمیدان ژاله، شعله‌های عصیان مردم را برابرقوای سرکوب گارد جاویدان شاه فروزان‌ترکرد. فراموش کرده‌اند که دیروز سرکوب خشن دانشگاه شریف و به آتش کشیدن زندان‌های لاکانی رشت و اوین تهران نتایج وارونه برجا نهاد واین همه نشان می‌دهد نه تهدید خانواده‌ها،نه واقعه‌ی تروریستی شاهچراغ شیراز،نه حتی تهدیدات ملتمسانه‌ی سردارِسرلشکرِپاسدارحسین سلامی، فرمانده‌ی سپاه پاسداران در"مراسم" کشته شدگان شاه چراغ شیراز، راه به جایی نبرد. اوطی تهدید زبونانه به جوانان گفت:«جوانانِ فریب خورده، بدانید تعدادتان اندک است و این انقلاب ریشه عمیق درخاک دارد. شرافتتان و وطنتان را نفروشید. مقابل رزمندگانتان نباشید. آنهایی که شب و روزسینه خود را آماج حملات می‌کنند و گاهی در اتفاقات در دمای زیرصفردرجه منجمد می‌شوند. یونیفرم ولباس آمریکا را ازتن خود بیرون بیاورید. مراقب باشید، دشمنان درحال فریب دادن شماهستند دراین سرزمین به کسی اجازه ناامنی نمی‌دهیم لذا از خویشتن‌داری نظام سوءاستفاده نکنید وبا کاسه صبر این ملت بازی نکنید.» سلامی درپرده‌ی دیگری از تهدیدات پوشالی خود افزود: «ما به جوانان وعده قلیل می‌گوییم که گول دشمن را نخورید، شرارت را پایان دهید. امروزروزپایان اغتشاشات است دیگربه خیابان نیایید. ازجان ملت چه می خواهید؟...» (۱)
حسین سلامی مثل دیگررهبران فاشیست درهمه‌ی جهان،هنگامی که ازمقابله با جنبش‌های مردمی عاجزودرمانده می‌شوند، روبه سوی توطئه می‌آورند. اما درمقابل، میلیون‌ها جوان ایرانی درکنارپدرو مادرهای‌شان، این حاکمیت را برنمی‌تابند وفریاد برمیدارند: «مرگ بردیکتاتور» و« ...آخوندباید گم بشه» را سرمی‌دهند که خود گویای این برنتافتن است. سردارسلامی، این مجسمه‌ی فربه بلاهت، و این گند گاله دهان بی هیبت،که همواره اکنونش به فعل ماضی می‌رود، فریادهای آزادیخواهانه‌ی مردم ایران را به دشمنان خارجی نسبت می‌دهد؛ اگردشمنان خارجی این چنین قادرند، این خود به روشنی بیانگربی لیاقتی شما دراداره‌ی امورکشور است. هم ازاین روست که انبوه جوانان جامعه ما پای به میدان مبارزه نهاده‌اند وبا شعار «جمهوری اسلامی، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم» پیشاپیش تکلیف خود را با نکبت حکومت جهنمی اسلامی روشن نموده‌اند ودرسایه وروشن این مبارزه برشما یورش میبرند: « ما زن و مرد جنگیم/ بجنگ تا بجنگیم»
گسترش اعتصابات کارگری،بازداشت‌های کارگران اعتصابی واعلام حمایت‌های سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف ازآن‌ها؛ به پا خاستن دانشجویان دانشگاه‌های سراسرکشور، اقبال همگانی وتأثیرگذارحضوردرمراسم چهلم‌های جانفشانان خیزش انقلابی و همگامی ایرانیان برون مرز با تحولات همه جانبه درون کشور، به اشکال مختلفی در سراسر جهان نمودی ویژه یافته است.
این رخداد درخیزش اخیر پرشورمردمان ایران، افکارعمومی جامعه‌ی میزبان را با جنبش انقلابی درون ایران همراه کرد که این خود دستآورد بزرگی بود که نمونه‌ی آن‌را در جنبش‌های پیشین برون کشورسراغ نداشتیم. بازتاب این هماهنگی درون و برون، سیاستمداران کشورهای مختلف را واداشت که فارغ ازروش‌های مرسوم سیاسی دیپلماتیک،دست به اقدامات عملی برند.ازجمله: راه ندادن سفیرجمهوری اسلامی ایران «احمد معصومی فر» درمراسم اهدای سالانه‌ی جایزه‌ی نوبل سال۲۰۲۲ درسوئد، نمونه‌ی بارزی از این نوع دستآوردهاست!
انتشاربیانیه‌ی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ونیزنامه‌ی سرگشاده‌ی «#رضا_شهابی» چهره‌ی برجسته وشناخته شده‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوسرانی تهران وحومه از درون زندان اوین، بند ۴،سالن ۳، (۲)،پرده ازهمه‌ی رازهای سخیف وپشت پرده‌ی دستگاه امنیتی رژیم وبازجویان سناریوساززندان برداشت وروسیاهی را بر روزیِ نامهِ کیهانِ حسینِ شریعتمداری وقلم زنانی در هیکل روزنامه نگاران آزاد که همپای آنان درپرونده سازی برای رضا شهابی سهیم بودند، بجا گذاشت.
دربیانیه کانون صنفی معلمان:«درباره‌ی حکم محکومیت بدوی #محمد_حبیبی،#رسول_بداقی، #جعفر_ابراهیمی «همان اتهامات تکراری است که به همه بازداشت‌شدگان زده‌اند «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و... همین اتهامات که یک تفسیر عام از آن کرده‌اند وبه هرکسی که بخواهند پرونده‌ای برایش ایجاد کنند، می‌چسبانند.» این افشاگری‌ها از طریق مبارزان درون زندان، هم راستای ادامه‌ی خیزش درشکل‌های خلاقانه‌ی گوناگون درخیابان‌ها و حمایت برون مرزازآن، همه وهمه، این امیدواری را تقویت می‌کند که این خیزش و تحول خواهی مردم، در ادامه‌ی گسترش خود به سرانجامی مطلوب نزدیک می‌شودوازتوش وتوان سرکوب هرچه بیشتر می‌کاهد و براراده‌ی لازم برای پیروزی نهایی می‌افزاید،تا به جامعه جوان ما آزادی را ارزانی بدارد وشادی،رفاه وآبادانی برویرانه های این نظام جهنمی به ارمغان آورد.آن روزدیرنیست. ایدون باد! دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲
http://karegari.com

۱) سایت انتخاب، گفتار حسین سلامی در مراسم حمله تروریستی... هفتم آبان ۱۴۰۱
https://www.entekhab.ir/fa/news/700836
۲) نامه سرگشاده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی، بند ۴، سالن ۳، بازداشتگاه اوین
https://t.me/vahedsyndica/4932