شعارهای اعتراضی مردم سراسر ایران (بخش پنجم) - امیرجواهری لنگرودی


amir_772@hotmail.com
درهرجامعه‌ای سردادن شعارها، نشان واگویای خواست‌های بی پاسخ مانده‌ی کل جامعه است. بازپرداختن به شعارها به شناخت عوامل اصلی و خصلت‌ها و خود ویژگی‌های حرکت پیشروی مردم ما کمک می‌کند. تنها از همین طریق است که می‌توان با بازخوانی شعارها و به روانشناسی اجتماعی گروه‌های مختلفی که هر یک به سهم خویش طرح کننده‌ی شعارها بوده‌اند، به موقعیت و شرایط ذهنی و عینی جامعه، به طور زنده پی برد.
آنچه درخیابان‌های سراسرایران وخاصه درمحیط‌های دانشجویی به عیان دیده می‌شود؛ نمایانگر جنگی تمام عیار و نابرابر در برابر هم است. صف‌آرایی دو نیرو، یک سوی آن رژیم تا بن دندان مسلح، و سرکوبگران خون‌آشام مجهز به مدرن‌ترین سلاح‌های کشتار که دارندگان آن برای بقا خود به خون‌ریزی و جنگ نیاز دارند و سوی دیگر، دختران و پسران و دانشجویان جوان در محیط‌های مدارس و دانشگاه‌ها و جوانان در پهنه‌ی خیابان‌ها و محلات و مجتمع‌ها، با دست‌های خالی که برای برون رفت از این وضعیت فلاکت‌بار و گریز از آینده‌ای تاریک، تنها سرمایه‌ی خود که جان عزیزشان است را قربانی می‌کنند. از یک طرف صدای گلوله و فحش‌های جلادان اسلامی، گوش هر ناظری را می‌آزارد و از طرف دیگر طنین شعارهای فرا طبقاتی جوانان که در منظره شعارها تجلی می‌یابد. شعارهای این دور از اعتراضات در ایران برخلاف اعتراضات سال‌های گذشته، هنوز عمده مشکلات معیشتی و فقر را نشانه نگرفته‌، بلکه به‌شکل خلاقانه، از پرتو شعار اثباتی عمومی «زن، زندگی، آزادی» و شعارهای سلبی «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» به دنبال آزادی و رهایی هستند و اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را نشانه گرفته‌اند. رشد این خیزش اجتماعی به لحاظ جغرافیایی بسیار گسترده بوده است. تعدد مراکز و مناطق اعتراضی به حدی گسترده و حضور اقشار و طبقات مختلف مردم به حدی متنوع است که جامعه‌شناسان و تحلیل‌گران می‌گویند نمی‌توان آن‌ها را به دسته و یا گروه خاص ومعینی نسبت داد و با نشانه خاصی باز شناخت. با مراجعه به فهرست پیشین شعارها در می‌یابیم که شعارها ویژگی متمایزی نسبت به گذشته پیدا کرده و عمق بیشتری یافته‌اند و در اساس برخی از شعارهای سابق را دیگر نمی‌شنویم.
در این (سری پنجم) شعارها تهاجم به بسیج در محیط دانشگاه‌ها و خیابان‌ها آنچنان برجسته است که بیش از هرچیزی نشئت گرفته از نمود سرکوب آنها طی همه‌ی این سال‌ها و خشم فروخفته توده جوانان دختر و پسر است که بر سر آنان سرازیر می‌شود.
با وارسی شعارها می‌توان به هویت گروه‌هایی که طرح کننده‌ی شعارها بوده‌اند، به موقعیت و شرایط ذهنی وعینی آنان در جامعه دست یافت.
و در آخرین کلام باید نوشت: بازگویی شعارها، جنبه‌های گوناگون فرهنگ، ایدئولوژی، میزان خودانگیختگی و مراحل پیشرفت سطوح مبارزه‌ی سیاسی به سطح طبقاتی و حتی تاکتیک و استراتژی گروه‌های سیاسی و اجتماعی جامعه را در بر گرفته و مراحل ورود آن‌ها به عرصه‌ی مبارزه را به ما باز می‌شناساند. از اینرو جمع آوری شعارها بیش از هر وقتی ما را با بازشناسی مرحله‌ای که در آن به سر می‌بریم، یاری می‌رساند.
لیست شماره‌ی پنجم (۵) شعارهایی که در میادین رودررویی دانشگاه‌ها و چندیدن شهر در مراسم گوناگون تجلی یافت، از روز اول تا پانزدهم آبان ۱۴۰۱ را پوشش می‌دهد.
بدیهی است در این دور نیز همچون چهار شماره‌ی پیشین که لینک‌هایش در پایان این شماره آمده است، شعارهای «زن، زندگی، آزادی»، «مرگ بر دیکتاتور»، «توپ، تانک، فشفشه / آخوند باید کشته شه»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «بیشرف، بیشرف»، «ایرانی با غیرت / حمایت، حمایت» و شعار رتمیک «آزادی، آزادی، آزادی» با کف زدن‌های ممتد، شعارهای غالب و محوری و تکراری در اغلب نقاط ایران است. بعضی از شعارها با تغییراتی تکرار می‌شوند، بعضی دیگر بی هیچ تغییری بر زبان‌ها می‌آید. همه‌ی تلاشم این خواهد بود که از ثبت چندین باره‌ی یک شعار خود داری کنم و چنانچه از دستم در رفت و یک شعار دو بار به ثبت رسید، به دلیل تراکم شعارهاست. بدون هیچ تردید این همه شعارهای این فاصله پانزده روزه نیست ، این چیزی بود که من جمع کردم . شعارها را به این آدرسم بفرستید !
amir_772@hotmail.com

آبادان :
خواهران، خواهران / کاوه آهنگرم !
اسلام آباد غرب :
چهلم سعید محمدی ؛ این گل پرپرشده / هدیه به میهن شده!
اراک :
۲۰ ساله گی تولد مهرشاد : مهرشاد باغیرت / تولدت مبارک !
حسین ، حسین شعارتون / جنایت افتخارتون !
هفتم مهرشاد اراک : مهرشاد را بردند / جنازه شو آوردند ، خاک کردند!
اصفهان ؛ چهار باغ:
همینه چلاغه / قاتل چلچراغه!
اصفهان: دانشجویان دختر:
فراخوان : ما ایستاده ایم/ ما راه را ادامه میدهیم!
چهلم مهسا شده / کمر نظام تا شده!
اصفهان: دانشگاه آزادی خمینی شهر:
کشتن برای روسری / تاکی چنین خاک بر سری
دانشجو داد بزن / حقتو فریاد بزن!
اصفهان؛ دانشجویان دانشگاه سراسری:
نه اینوری، نه آنوری/ آزادی و برابری!
اصفهان ؛ دانش آموزان به مدیر:
لااوبالی تویی / زن ازاده منم !
اهواز: دنشجویان دانشگاه چمران :
۱۵۰۰ نفر / کشته ابان ماست!
زن زندگی آزادی / مرد میهن آبادی!
بسیجی ساندیس خور/ آخراشه خوب بخور!
بسیجی جیره خور/ آخرشه خوب بخور!
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!
از خوزستان تا تهران / جانم فدای ایران!
خوزستان ، کردستان / چشم و چراغ ایران!
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود/ عدالت کجای؟ عدالت کجایی...؟
به من نگو فتنه گر/ فتنه تویی ستمگر!
ما تماشاچی نمیخوایم/ بیایید به ما ملحق شید!
ایران شده بازداشتگاه/ اوین شده دانشگاه!
ما صدای نی انبان را کنار کارون زیبا می خواهیم / اتحاد، اعتصاب ، انقلاب!
ایلام :
چهلم محسن قیصری : خون میدیم ، اما پا پس نمیکشیم / انقلاب ما تازه پا گرفته !
بابل؛ دانشگاه نوشیروانی:
بابلی با غیرت / حمایت و حمایت!
چهلم میلاد : ما همه میلاد هستیم / بجنگ تا بجنگیم !
شرم کن پیرمرد / جمع کن نیروهاتو ببر!
دانشجو بسه دیگه / غیرتتو نشون بده ‍!
تبریز:
بسیجی و سپاهی/ داعش ما شمائید!
دزدی، جنایت / کار آخوند خیانت !
چهل متری تبریر: آذربایجان غارت شده / ای ملت بیدارشوید!
تبریز؛ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی:
موهایم پرچم آزادیست، با کشیده شدن طناب، بیش تر در اوج خواهیم رقصید!
هرکی الان بیطرفه / مسلما بیشرفه!
مرگ بر ستمگر/ چه شاه باشد ، چه رهبر/ چه هر مزدور دیگر!
عامل هر جنایت / خامنه ای نکبت!
تبریز؛ دانشگاه مدنی:
چه با حجاب، چه بی حجاب / پیش به سوی انقلاب !
تهران:
دیوارنویسی : من می نویسم آبان / تو بخوان پایان!
دیوار نویسی : تو که با گلوله می کشی / اما جواب من به یاد او گله!
دیوار نویسی: غرق خونه این وطن / کودکان در کفن!
ترسو ها کم آوردند/ رفتند باتوم،تفنگ،چماق آوردند!
صدبار گفتید تموم شده / تازه الآن شروع شده !
چهلم مهسا شده / وقت رهایی شده !
آزادی اندیشه / از پنجره نمیشه!
به پشت ما تیر زدن / اوین رو آتیش زدن!
ما میدونیم ترسیدید/ تازه کجاشو دیدید؟!
از خاوران تا اوین / خیزش خونو ببین!
دیو تویی، هرزه تویی / زن آزاده منم !
سکوت هر ایرانی / خیانت است خیانت!
چنگیزیان/ مرگ بر خامنه ای ، لعنت بر خمینی!
دانش آموزان : معلم با غیرت / اعتصاب و اعتصاب!
از زاهدان تا تهران / خونین تمام ایران!
دانش آموزان : انقلاب از رگ گردن به ما نزدیک تر است!
هشتادی ها تو حبسند / بی غیرت ها نشستن!
برگه های اعتراضی؛ یا درخیابان برای اعتراض / یا در خانه برای اعتصاب/ یا با هم برای انقلاب!
تهران ؛ اکباتان :
نه شیخ می خوایم ، نه ملا / لعنت به ایت الله !
این نهضت آبانه / دیکتاتوری تمومه !
جونمون دستمونه / ظلم و ستم بسمونه!
زندان فقط زندان نیست / بین قهر و سلطه است !
زندان باید موزه بشه / موزه قهر و سرکوب!
زندانی سیاسی برای حق من و توست / رهائیش از زندان لازمش نقش من و توست!
تهران بهشت زهرا:
آبان ماه خونه / سیدعلی سرنگونه!
سیاوش عزیزم / خون‌ت رو پس می‌گیرم!
مهسا ،حدیث ،سیاوش/ ایران مثل آتش!
این گل پرپر شده / هدیه به میهن شده!
خامنه ای تو سفره‌مون نمونده لقمه‌نونی/ خامنه‌ای یک روز دیگه نمونی!
چقدر بهت پول دادند / باتون به دستت دادند !
خامنه ای ضحاک / می کشیمت زیر خاک !
تهران؛ دانشگاه شریف :
بسیج خرابش می‌کنه / شریف درستش می‌کنه!
دانشجوها تو حبسن / استادامون نشستن!
دانشگاه شریف / یک آبان!
بسیجی بی ریشه / اینجا شریف نمی شه!
شریف خون ، اوین خون / استادامون خفه خون!
سیستم فاسد نمی خوایم / رهبر قاتل نمی خوایم !
تهران؛ دانشگاه علم و صنعت تهران :
امروز ناهار چی داریم / سبزی پلو با ماهی!
مهسای ما ، نیکای ما/ ندای آزادی ما !
تهران؛ دانشگاه خواجه نصیر:
تا حرف حق رو گفتیم / صدای تیر شنفتیم!
سیستم فاسد نمی خوایم/ مهمون قاتل نمی خوایم !
سخنگو برو گمشو!
تهران؛ دانشگاه بهشتی :
شاهچراغ خون شده / دست نظام رو شده!
امروز اربعینه / دانشگاهها خونینه!
تهران؛ دانشجویان ریاضی دانشگاه بهشتی :
دانشجو تعلیق بشه / دانشگاه تحریم میشه!
تهران؛ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه:
گفتگوشون چاخانه/ دانشگاه پادگانه!
حراست و سپاهی/ پیوندتان مبارک!
حراست و سپاهی/داعش ما شمایی!
رئیس حراست / نمای وقاحت!
شاه چراغ و جنایت / همه اش کار ولایت!
بیا بیرون مقیمی/ نترس باتون نداریم!
شعارشون گفتگو/ تفنگشون سمت ماست!
دانشگاه غرق خونه/ لکه‌ی ننگمونه !
دانشجو داد بزن/ حقتو فریاد بزن!
چهلم مهسا شده/ وقت رهایی شده!
خواهرمون رو کشتند/لایق هرچی مشت اند!
قاتل بی مروت/ می کُشیمت به نوبت!
هرنسل حق انتخاب/ امسال سال انقلاب!
تا این نظام روکاره/ قیام ادامه داره!
قیاممون هرروزیه / هدف فقط پیروزیه!
هرروز قیام و جنگهٰ / ساکت بودن یک ننگه!
قیام شده شبانه روز / سیدعلی فقط بسوز!
ترسوها کم آوردند/ چوب و چماق آوردند!
ترسوها کم آودند / رفتند باتوم آوردند!
آزادی ، زندگی / مرگ به هر بردگی!
این نهضت آبان است / دیکتاتوری تمام است !
با خون ما نوشتند / مهسا را ما نکشتیم!
کارگر نفت ما / رهبر سرسخت ما!
بازداشت محمد ساعد: محمد رو گرفتند / ما همه ساعد هستیم!
تهران؛ دانشگاه پلی تکنیک :
قسم به خون یاران / ایستاده ایم تا پایان!
تهران ؛ دانشجویان دانشگاه آزاد علوم پزشکی :
دزدان به چپاول سراین سفره ها نشستند/ اینها همه از غفلت و بیماری ما بود!
خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند / هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود!
گفتند: چنینیم و چنانیم دریغا / اینها همه لالایی خواباندن ما بود !
تهران ؛ دانشجویان پردیس فنی امیرآباد:
رئیسی کجایی ؟ / امروز ناهارنگرفتیم!
خس و خاشاک تویی/ لایق این فاکتور تویی!
این نقشه ها تکراریه / داعش خودش سپاهیه !
شاهچراغ رکس دیگست / اینم یک نیرنگ دیگست !
خونی که در رگ ماست / خوراک رهبر ماست !
سپاهی و ولایت / عامل هر جنایت !
تهران؛ دانشجویان پردیس شمالی:
حکومت بچه کش/ نمی خوایم و نمی خوایم!
خواهر ما را کشتید / لایق هر چه فحشید!
بسیجی بی ریشه / ساندیس شرف نمیشه!
حیا کنید ، حیا کنید / دانشجو را آزاد کنید!
دانشگاه مون ترسیده / دانشجو را راه نمی ده!
دانشگاهمون تعطیله / دانشجو راه نمیده !
آبان ماه خونه / خون رو زمین می مونه!
مهسای ما ، نیکای ما / نوید آزادی ما !
دانشگاه شده زندان / شریف، بهشتی تهران!
نه پهلوی ، نه رهبری / دمکراسی و برابری!
تهران ؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی:
نه سلطنت، نه رهبری / دموکراسی، برابری!
با خون ما نوشتید / ما مهسا رو نکشتیم!
این عزا پایانی ندارد / کشورم مهسا ندارد!
غرق خون این وطن / کودکان در کفن!
این نهضت آبان است / دیکتاتوری تمام است
علف هرز تویی/ زن ازاده منم!
بسیجی جیره‌ خور/ بترس از خشم مردم!
بسیجی جیره‌ خور/ بترس از خون مردم!
قسم به خون یاران/ ایستا ده ایم تا پایان!
گزارش های کشکی / ننگ بر این پزشکی!
دانشجو تعلیق بشه/ دانشگاه تعطیل میشه!
سیزده آبان شده / مدرسه ها خون شده!
تهران؛ دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان های خارجی علامه:
قول و قرار ها آبه / دانشجو در عذابه !
دانشگاه امنیتی / نمی خوایم ، نم خوایم!
تهدید اثر ندارد / کمیته حق ندارد!
خوابگاه حق دانشجو / حق رو حقمون کن!
تهران؛ دانشگاه امیر کبیر پلی تکنیک:
یک دانشجو کم بشه / اینجا قیامت میشه!
ریاست بی‌عرضه / استعفا استعفا!
تجاوز توی زندان/ اینم بُود توی قرآن؟
تهران؛ دانشچویان دانشگده دامپزشکی:
لطفا بگو کدوم وری / نه اینوری نه آنوری!
تهران؛ تجمع دانشجویان علوم پزشکی:
ایران رو خون گرفته / دانشگاه جشن گرفته!
تهران؛ بولوار فردوس:
آبان ماه تابان / نظام رو به پایان !
چهلم مهسا شده/ کمر نظام تا شده!
دیواندره :
امروز همه بیرونیم / همه بدون استثنا !
دانشجویان تربیت مدرس:
این نهضت آبان است/ دیکتاتوری پایان است!
دانشجویان ادبیات علامه:
زنگ تو بیداری است / نام تو آزادی است !
کودکان در کفن / غرق خونه این وطن!
دانشگاه رازی:
ای رهبر آزاده / قبرت شده آماده !
دانشگاه سوره :
هی نگین بسه بسه / دانشجوها تو حبسه ‍!
کرج؛ دانشجویان دخترانه فنی حرفه ای هفده شهریور:
دانشجوها تو زندون/ استادامون خفه خون!
بی غیرتا نشستن/ دانشجوها تو حبسن!
دانشجویان دانشگاه هنر و معماری پارس:
آهای، آهای نشسته ها / مهسای بعدی از شماست!
دزفول؛ دانشگاه آزاد:
مرگ براین ولایت / اینهمه کرد جنایت !
اگر با هم یکی نشیم / یکی یکی کُشته میشیم!
رشت :
امسال ساله خونه / مرگ بر این جنایت !
زنجان؛ دانشگاه علوم پزشکی :
حرف، تهدید ، نصیحت / دیگر اثر ندارد!
تبریز؛ دانشگاه مدنی :
چه با حجاب چه بی حجاب / پیش به سوی انقلاب
حسین حسین شعارتون / جنایت افتخارتون
زاهدان؛ تجمع دانشجویان علوم پزشکی:
ظلم، ذلت ، تجاوز / نمی خوایم ، نمی خوایم!
شعار هر ایرانی / زن- زندگی - آزلدی !
ما همه ایرانیم / پشت بلوچستانیم !
مردم خیابونو پس نمیدن / حتی اگر گلوله بارد!
سنندج:
سردار سلامی/ هیچ گهی نمی توانی بخوری!
حکومت بچه کُش / نمی خوایم ، نمی خوایم!
سقز؛ آرامستان :
آزادی ، آزادی / دیگه بس است بیدادی!
معلم زندانی آزاد باید گردد!
مرگ برجاش/ مرگ برخود فروش!
از کردستان تا تهران/ جانم فدای ایران!
ما همه مهسا هستیم / بجنگ تا بجنگیم!
کردستان، کردستان/ گورستان فاشیستان!
شاهین شهر :
نترسید، نترسید / ما دیگه با هم هستیم !
شیراز:
همانی که چلاغه / قاتل شاه چراغه
سید علی کم آورده / به شاهچراغ حمله آورده!
شاهچراغ کار کیان ؟ / کار همین سپاهیان!
عامل هر جنایت / خامنه ای نکبت !
شیراز؛ تجمع پزشکان درساختمان نظام پزشکی:
از شیراز تا کردستان / ایران شده قبرستان !
سنندج و زاهدان / چشم و چراغ ایران
مشهد؛ دانشگاه فنی حرفه ای پسران :
با خون ما نوشتن / ما مهسا را نکشتیم !
شیراز؛ دبیرستان تیزهوشان:
محصل می میرد / ذلت نمی پذیرد!
فسا:
فکر نکنید داستان ما یه روزه / دیدار ما هر روزه !
قم ؛ دانشگاه آزاد:
ننگ ما، ننگ ما / صدای و سیمای ما!
قم؛ دبیرستان دخترانه :
ما سکوت نمی کنیم و تن به ذلت نمی دهیم !
زن- زندگی- آزادی / صلح - امید - شادی !
کرمانشاه؛ دانش آموزان دبیرستان بهشتی:
بسیجی بی ریشه / ساندیس شرف نمیشه!
کرج؛ دانشجویان دانشگاه آزاد:
از خود جوانان وطن لاله دمیده / عدالت کجایی؟ عدالت کجایی؟!
کرج؛ دانشجویان دانشگاه خوارزمی:
با خون خود نوشتیم / ما مهسا را نکشتیم!
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!
کرج؛ باغستان :
سپاهی آبان آمده / ماه انتقام آمده!
بسیجی آبان آمده / ماه انتقام آمده ‍
سید علی آبان آمده / ماه انتقام آمده !
مهسا اسم رمز ماست / سرنگونی عزم ما است!
وای به روزی که مسلح شویم / وای بترسید از آن روز!
امسال میده کشته سپاه / مرگ بر کل نظام !
گیلان؛ دانشجویان دانشگاه :
بسیجی بی ریشه / اینجا شریف نمیشه !
از زاهدان تا گیلان / جانم فدای ایران !
گوهردشت کرج؛ دانشگاه آزاد:
به من نگو فتنه گر/ فتنه تویی، ستمگر!
هشتاد یا تو جنبش / بی غیرتا نشستن!
همانی که چلاقه / قاتل شاهچراغه !
لرستان؛ خرم آباد :
نیکای ما را بردند / جنازه شو آوردند !
ما همه نیکا هستیم/ بجنگ تا بجنگیم!
از لرستان تا کردستان / جانم فدای ایران!
کرد، بلوچ و آذری / آزادی و برابری!
این همه لشکر آمده / به عشق نیکا آمده !
لرستانی می میرد / ذلت نمی پذیرد!
مهاباد:
تا یک کُرد بماند / کردستان هم خواهد ماند!
همدان؛ دانشگاه صنعتی:
آهای تو نشستی/ مهسای بعدی تو هستی!
یاسوج؛ دانشگاه :
هیزتویی، هرزه تویی/ زن آزاده منم !
بیرون از ایران :
کابل ؛ زنان افغان :
خاموشی خیانت است/ نسل کشی جنایت است!
ما جنازه بر دوش / جهان نشسته خاموش!
ما را به جرم خواندن ، ما را به جرم دیدن / ازدانشگاه کشیدند!
آمریکا:
بعد از اوین، شاه چراغ / کارخود رژیمه!
لینک شعارهای بخش های اول - دوم- سوم- چهارم :
شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش اول)
http://karegari.com/maghalat/2022/09/30/shoar-ha_3mehr_1401_AmiR.pdf
شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش دوم)
http://karegari.com/maghalat/2022/11/30/shoar_ha_14Mehr_1401_AmiR2.pdf
شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش سوم)
http://karegari.com/maghalat/2022/11/30/shoar_ha_10AbaN_1401_AmiR3.pdf
شعارهای اعتراضی مردم سراسرایران (بخش چهارم)
http://karegari.com/maghalat/2022/12/06/shoar_ha_15Aban_1401_AmiR4.pdf