غلبه کنشگری جنبش انقلابی به سرکوب و سکوت - زینت میرهاشمی

صدور احکام ضد انسانی و قرون وسطایی «محاربه» و «مفسد فی العرض» در مورد زندانیان جنبش انقلابی برای ساده سازی مجازات ضد انسانی اعدام و ایجاد ترس، سیمای درخشان جوانان انقلابی را برای جامعه برجسته می کند. «محاربه» کلیدواژه شناخت زنان و مردان است که توانائیهای خود را در کف خیابان نشان داده و در موارد بسیار مردم از آن بی اطلاع بودند. اعدام شتاب زده محسن شکاری و پس از آن مجیدرضا رهنورد، واکنش وحشیانه رژیم از سر استیصال و درماندگی در برابر تداوم خیزش انقلابی مردم در سراسر ایران را نشان داد.
زنده یاد مجید رضا رهنورد در آخرین لحظه های حیاتش، شجاعانه با چشمانی بسته در مقابل بازجو خبرنگاران حکومتی و قاتلان با نقاب سیاه، به دین حکومت پلید نه گفت. او در برابر سیاهی و تباهی حکومتی، از مردم خواست که شادی کنند.
خروجی پخش آخرین حرفهای این رزمنده دلیر راه رهایی و آزادی، ضربه ای محکم به رژیم و پیام روشن برای جنبش انقلابی بود. اجرای این سناریو گامی دیگر از واکنش غیر موفق رژیم در برابر کنشگری برتر جنبش انقلابی بود. شب پرستان مجیدرضا را در تاریکی و شبانه و با حضور عده ای مزدور در خیابان اعدام کردند، تا خیابان را در تصرف خود نشان دهند، اما پخش ویدئویی آخرین صحبتهای او خشم میلیونها انسان در ایران و سراسر جهان را برانگیخت.

خامنه ای جلاد روز شنبه 5 آذر در پایان سخن پراکنی اش در جمع بسیجیها، با گفتن «روحیه خود را نبازید و سست نشوید»، اعتراف به شکست و آغاز پایان ولایتش کرد. از این منظر، معلوم بود که ضحاک زمان، نیاز به خونرسانی برای مزدورانش دارد.
پاسدار سلامی روز یکشنبه 6 آذر گفته بود: «امروز فصل انتخاب است، نمی شود وسط ایستاد، یا باید در جبهه اسلامی باشیم، یا در جبهه کفر». اما مردم با انتخاب خیابان و سردادن شعارهای انقلابی، انتخاب خودشان را نشان دادند.
خامنه ای حتا با تهدید به بازگشت خدای دههِ ۶۰، با فرمان استفاده از همه ابزارهای خشونت علیه معترضان، دستگیری هزاران دانشجو، فعال مدنی، جوان، کودک و سالخورده، تجاوز و شکنجه، نتوانست طوفان جنبش انقلابی مردم را مهار کند.
خدای دههِ ۶۰، با پشم و پیله ریخته، با دادن امید به بسیجیها و مزدورانش سعی کرد آنان را از ترس و خستگی برحذر دارد. دستگاه قضائیه رژیم، بعد از توصیه خامنه ای به «داغ کردن» معترضان، با فعال کردن بخش اعتراف گیری اجباری و ردیف کردن تعدادی از بازداشتیهای خیزش سه ماهه اخیر در صف، اعدام را کلید زد.
سیاست اعدام در شرایط انقلابی موجود، به عنوان خشن ترین راهکار حکومتی نه تنها قادر به مهار طوفان خشم مردم نخواهد بود بلکه نقش بنزین در شعله ورتر کردن آتش خشم مردم را بازی خواهد کرد.
اعتراف به قیام (سرنگونی) در هرم قدرت و وابستگان به آن، ریختن ترس در میان مردم، به چالش کشیدن تعریف «محاربه» در میان عمامه داران، خستگی مزدوران سرکوبگر از تداوم جنبش انقلابی تا اعتصابهای سراسری و تظاهرات با فراخوانهای از پیش تعیین شده و سازماندهی محله محور و... همهِ اینها بر ناتوانی رژیم در مهار جنبش تاکید دارد.
همانگونه که نام زنده یاد مهسا (ژینا) امینی رمز خیزش همگانی شد، نام محسن شکاری، شهید قهرمان خیابان ستارخان، رمز تداوم انقلاب و نام شهید مجیدرضا رهنورد، نماد نه به دین و آیین حکومتی و سبب تشدید خشم بیشتر علیه رژِیم ولایت فقیه و در راس آن خامنه ای خواهد شد. نام محسن و مجیدرضا از مرزهای ایران گذشت و تبدیل به فریادی رساتر در محکومیت استبداد دینی در سطح جهانی شده است.
شرایط کنونی نشان می دهد که اراده مردم برای به زیر کشیدن حکومت، موفق به تحقیر و شکست سیاست سرکوبگرانه برای بازدارندگی خیزش انقلابی شده است.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۸، پنجشنبه اول دی ۱۴۰۱ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N458/jonbesh%20458.htm