هفت هیولا و معامله یک سرزمین - مرجان

آن زمان که ژینای زیبا در بستر مرگ، قلب یک ملت و روح جهانی را غمزده کرد و شوک چنین مظلومانه رفتنی، رمز قیامی سراسری گردید، یک سوال ذهن ما را می خراشید که تبهکاران قاتل چرا در کمال بی خردی بنزین به آتش قیام ژینا می پاشند؟
دوستان دور از قدرت شان، با حیرت می پرسیدند با یک عذرخواهی ساده و قربانی کردن چند نیروی رده پایین و دلجویی از مردم شاید راهی برای آرام کردن خشم همگانی پیدا می ‌شد.
در ابتدای قیام رئیس پلیس امنیت را عزل کردند اما حکومت در چرخشی دیوانه وار دوباره او را به مسند قدرت برگرداند و سیاست لجبازی و جنگ را در پیش گرفت. به راستی از این همه کشتار و سرکوب و خفقان قرار بود چه شعبده ای از جعبه مارگیری شان عرض اندام کند؟
چرا به اعتراضات جهانی بی توجه بودند و سیل معترضان را روانه زندانها کرده و بساط شکنجه به راه انداخته و احکام محاربه را بی مهابا، جار می ‌زدند؟
به گُمانم واکنش رژیم برای رونمایی از پروژه «مولد سازی» بود!
حکومت که ید طولایی در اختراع نامها برای پنهان کردن نیات شوم خود دارد این بار غارت و فروش کل ثروتهای یک کشور را به اسم «مولد سازی» و فروش املاک و داراییهای مازاد دولت را تحویل رسانه ها داد.
البته نه برای بررسی بازخوردها، چرا که هر انسان معقول و صاحب شعور معنی مولد سازی را فهمید و حتی بسیاری از دوستان خودشان عَلَم اعتراض برافراشتند و از مرگ مجلس، نابودی قانون و کاپیتولاسیون سخن گفتند، بلکه به خاطر آن که هفت هیولا که خود را اربابان ۸۰ میلیون رعیت پنداشته و بدون هیچ توجهی به خواست مردم جنایت خویش را با توجیهاتی احمقانه رنگ و لعاب داده و در یک کلام غارت بیان را به ثبت رساندند و آن گونه حرف زدند که؛ رهبری این پروژه را امضا کرده و اگر جرات مخالفت دارید بفرمایید این اعتراض شما و این درِ زندان برای حبس پانزده ساله !!
اکنون برای دو سال هفت سرکرده مافیا به طور «قانونی» حق دارند «قانون» را نقص کنند و نه مجلس نه قوه قضائیه که از قبل هم استقلالی نداشتند، حق دخالت در روند مولد سازی نخواهند داشت و هفت برگزیده پدر خوانده از هر تعقیب و محاکمه ای مصون خواهند ماند و ماله کشانی نوشتند این پروژه در کمال شفافیت انجام خواهد گرفت! بله لابد شفاف مانند بلور بارفَتَن.
این که یک سرزمین را به حراج بگذارند و به هر که دل شان خواست و به هر قیمتی بفروشند بسیار شفاف است و مهمتر آن که حاکمان تبهکار میلیونها ایرانی را مِلک طلق خویش فرض کرده و خود را قیم و صاحب اختیار آنان می دانند.
و مخبر نامی که تا مدتی پیش کسی او را حتی به نام نمی شناخت، ناگهان میداندار و قدرت اول حکومت شد و دولت اختیار فروش اموال کشور را به مخبر داد که گویا ارث پدرشان است که دو سال وقت دارند که خاک ایران را غارت کنند.
نفت، گاز، معادن، محیط زیست، پالایشگاهها، تمام وزارتخانه ها، تمام مدارس دولتی و خلاصه هر چه أموال کشور هست به آقای مخبر واگذار خواهد شد و نه کسی حق اعتراض دارد و نه پیگرد قانونی و هر طور میل شان باشد مملکت معامله کنند.
اکنون با آزادی بیگناهان زندانی و توقف احکام اعدام با هدف انحراف افکار عمومی، مراحل بعدی نقشه خویش و معامله شرم آور خویش را پیش می ‌برند.
ثروت ملی و ذخیره نسل آینده را کاملا محرمانه خواهند فروخت و اگر سکوت کنیم وقتی به خود بیاییم که دیگر نه کشوری مانده باشد نه ثروتی و هفت هیولا ما را بلعیده باشند. به راستی که شیطان هم نمی ‌تواند به گَرد این جنایتکاران و مکاران برسد.

نبرد خلق، شماره ۴۶۱، دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N461/matlab%20461.htm