مخالفت جامعه با حجاب اجباری بر بستر جنبش انقلابی - زینت میرهاشمییکی از تاثیرات مهم جنبش انقلابی طی 7 ماهه گذشته را در سیمای خیابانهای ایران می توان دید. چالش روزانه زنان با استبداد مذهبی مردسالار و ناتوانی حکومت در کنترل این هماوردی است.
یکی از دستاوردهای جنبش انقلابی، رنگین کمان شدن سیمای خیابانهای ایران با زنان بی حجاب و با حجاب است. َتمَرُد از حجاب حکومتی که طی ۴۴ سال چالش بین رژیم و جامعه بود، این روزها تبدیل به خار در چشم و استخوان در گلوی رژیم ولایت فقیه شده است. سرپیچی از الگوی حجاب حکومتی دیگر منحصر به یک منطقه مرفه نشین نیست بلکه به مناطقی از شهرهای دور از انتظار رژیم هم کشیده شده است.
تا اینجا به جرات می توان گفت، آن بیرق ارتجاع مذهبی که برای تحمیل حجاب اجباری و برده کردن زنان با سنگین ترین سرکوبها برافراشته شده، توسط توفان انقلاب ژینا، به لرزه درآمده است.

در پی بی تاثیری چماق آتش به اختیاران و بیشتر شدن شکاف در حکومت بر سر سرکوب زنان، خامنه ای ضحاک وارد میدان جنگ با زنان شد. ولی فقیه روز سه شنبه 15 فروردین نافرمانی در حجاب اجباری را «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» اعلام کرد.
بعد از سیاسی و امنیتی کردن حجاب اجباری از طرف خامنه ای، مفسران ریز و درشت حکومتی، به تفسیر «حرام سیاسی» در مورد آزادی پوشش پرداخته و آن را در ردیف براندازی تعبیر کردند. رئیسی «ستاد» ی برای اجبار به حجاب حکومتی در وزارت کشور تشکیل داد.
عَربَده های نمایندگان خامنه ای با دهانهای کَف کرده در نماز جمعه ها، صدور پی در پی طرحهای سرکوبگرانه، شکاف در نظام مردسالار بر سر نوع «حجاب اسلامی»، تشویق آتش به اختیاران برای انجام خشونت و... واکنش حکومت در برابر تَرکِشهای انقلاب است.

در برابر مقاومت زنان که با حمایت جامعه روبرو شده، آتش به اختیاران جرات رویارویی فردی نیافته و این بار به صورت چند نفری روانه جنگ با زنان شدند. به عنوان نمونه روز سه شنبه ۲۲ فروردین در شهرستان قروه در استان کردستان، گله ای از مردان با لباسهای سفید که روی آن نوشته شده بود «گروه تذکر لسانی» وارد جدال با زنان شدند.

به گفته حسین جلالی، مجلس نشین از رفسنجان، مجازاتهای سنگین در طرح حجاب و عفاف؛ «جرایم مالی تا ۳ میلیون تومان، ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت استفاده از اینترنت» است. بنا به گفته وی: «در این طرح مواجهه کاملا هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد.»
این گونه طرحها در ردیف کسب درآمد از جیب مردم است. راه اندازی آتش به اختیاران در خیابانها برای حمایت از حکومت راهی برای سرکوب زنان و «مجازات هوشمند» راهی برای کسب درآمد دولت است. این واکنش بیشرمانه و غیر انسانی در شرایط بحران اقتصادی است که به تبعیض جنسیتی، چپاول مردم را اضافه می کند تا زنانی را که توانایی پرداخت جریمه مالی ندارند، مجبور به رعایت حجاب کند.
پاسدار رادان، جنایتکار معروف و سرکرده نیروی انتظامی، اولتیماتوم داده که «پلیس از ۲۶ فروردین در هر سه حوزه «معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری» ورود خواهد کرد.
قانونمند کردن طرح «هوشمندانه» و سرکوبگرانه «عفاف و حجاب» از جمله طرحهای جدیدی است که مُهر تایید خامنه ای ضَحاک بر آن کوبیده شده است. البته این طرح مدتها است که در ابعاد متفاوت اعمال می شود و اکنون قانونمند کردن آن و رسیدن به بهره برداری مالی از آن، موضوع بحث مردسالاران است.

روز یکشنبه ۲۰ فروردین، کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس ارتجاع به تصویب رسید. این لایحه به مدت ۱۲ سال با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دم و دستگاه رژیم چرخیده و تصویب نشده بود. تصویب کلیات آن در شرایط انقلابی فعلی، ساده سازی خواست آزادی و برابری جنسیتی زنان است.
در هماوردی زنان با حکومت، تاریخ مصرف این گونه لوایح به اتمام رسیده است. جزئیات این لایحه ارتجاعی مورد مخالفت مجلس نشینان از موضع ارتجاعی تر قرار گرفت. در مورد طلاق، مسافرت زنان بدون همسر و نوع خشونت به دلیل ناهمخوانی با قوانین حکومت با مخالفت جدی روبرو شده است.

حمله شیمیایی به دانش آموزان
حملات شیمیایی زنجیره ای به مدارس دقیقا بخشی از ابزار سرکوب برای انتقامگیری از دخترانی است که صحنه های مهمی از رویدادهای جنبش انقلابی جاری را با شهامت رقم زدند. رژیم با اینگونه ترفندهای جنایتکارانه در مورد دختران به شیوه طالبان در شکل جدید، قصد خانه نشین کردن زنان و گرفتن دستاورد جنبش انقلابی در مورد زنان است.
آنچه که این روزها در خیابانهای ایران می بینیم، نشاندهنده بی اعتباری سخنان سرکردگان جنگ علیه زنان در منبرهای نماز جمعه ها، حوزه جهلیه ملاها، دار و دسته آتش به اختیاران و... است. کاربرد فرهنگ ارتجاعی همراه با تحقیر و توهین به زنان، جریمه های میلیونی و میلیاردی، محرومیت از امکانات اجتماعی و... برای بالا بردن هزینه مبارزه و مقاومت زنان در برابر اجبارهای حکومتی است.
تمامی واکنشهای رژیم، بازتولید خشونت و نهادینه تر کردن تبعیض جنسیتی است. خوشبختانه بر بستر شرایط انقلابی و مبارزه جاری زنان، تولید خشونت از طرف حکومت، تقویت ارعاب و ترس نیست، بلکه تکثیر مقاومت و شجاعت است. تکرار قتل مهسا در مورد زنان مقاوم دیگر در بطن جنبش انقلابی از یک سو و از سوی دیگر ریزش درونی حکومت بیان هراس رژیم است. رژیم در برقراری تعادل بین نگرانی و هراس، عاجز است.
بدون شک در برابر زنانی که چه با حجاب و چه بی حجاب بنیاد رژیم را به چالش کشیده و برای سرنگون کردن آن طرحی نو در افکنده اند، تهدیدهای ارتجاع ولایت فقیه رَنگ می بازد.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۳، آدینه یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N463/HEJ%20463.htm