اعدام بیرحمانه مردم بیگناه!/ ارمان کشی شاه وشیخ و فراموشی! تاریخ برده داران ! - حسین اخوان توحیدی
اختلاسگر ، رانت خوار، در جای امن ، همانها که در راس پستها ی کلیدی بوده اند و باعث فقر دهها میلیون نفر شده اند ، چوبه های دار را برای امنیت خامنه‌ای و نظام فاسدش اماده کرده اند ، اری همانها که در صف اول امنیت بیت قرار داشتند و دارند..هزار فامیل را میگویم !
کسی هست بگوید چرا زباله گرد ی! چرا گرسنگی وبیکاری! چرا کلیه فروشی و بی خانمانی! در همه شهرها بیداد میکند وفریاد رسی نیست؟ .
جرم معترضی که سطل زباله را در خیابان آتش میزند! اعدام است!
مسؤل خودسوزی انسانها ی معترض در مقابل چشمان متحیر مردم ، کیست! آین خرمن زندگی میلیونها نفر از مردم ما ست که باید بسوزد ! تا امثال شما اختلاسگران ورانتخواران در ناز ونعمت خوشی و رفاه و بدون هیچ احساس مسئولیتی زندگی کنید! این پول‌های باد اورده در حساب‌های شما آقایان از دزدی سفره های ی همین فقرا ست.

این قانون خامنه ای است !
آرمان کشی!!از شاه تا شیخ!
در دهه ۱۳۶۰ قربانیان ارمانگرا ، را از طیفهای چپ و مجاهد خلق در دادگا ههای چند دقیقه ای، بعنوان مفسد فی الارض ومحارب باخدا، همه را حلق آویز کردند، چرا که آرمانگرایان برده داری ولی فقیه را قبول نداشتند ، و بعنوان کافر و ملحد ویاغی و باغی حق حیات نداشتند ، پس خونشان حلال بود !.

ولایت فقیه در دهه ۱۳۶۰ از کشتار روشنفکران شروع کرد و حالا به کشتار پابرهنگان رسیده اُست. .
دورانی که ولی فقیه روشنفکران را میکشت، ملاها ی از گور برخاسته ، مدعی حمایت از مستضعفین بودند ، بنیاد ی را هم بنام مستضعفان را راه اندازی کرده بودند.!
.
اما راهکار اخوندها همیشه مستضعف کشی بوده و هست ، .که با ایجاد ترس در میان مردم مستاصل، امنیت کاخ خامنه ای ، حفظ شود!

مملکت از آن اوست ، مال یکنفر ، هر کسی ناشکری کند ، او را می‌کشد .!
تجربه تاریخی نشان داده ، همدستان وستایشگران هر نوع از دیکتاتوری ، نمیتوانند راه را برای آزادي مردم‌ بازکنند ! بدنبال سهم خود از ثروت و قدرت باد اورده هستند ، پس نباید دوباره بر سرنوشت مردم مسلط شوند. اگر چه رادیکال ترین شعارها را هم سر بدهند!

آزموده را آزمودن خطاست !

شعارهای سلطنت مادام‌العمر موروثی ، مرگ بر چپی ومرگ بر مجاهد است یعنی قدرت وثروت با چوبه های دار همین اخوند ها !
این باندهای ساواکی در برابر اخوند موش مرده و ازترس مطیع او هستند..!

اصلاح طلبان، امثال اکبر گنجی ومحسن سازگارا (۱) ومصطفی تاجزاده که دربیرحمی وشقاوت بی نظیر بودند و مطیع خامنه اي! ماموریتشان ،نیز مرز بندی سفت وسخت با مجاهدین خلق است که هرگز در قدرت نبوده اند.
از مجاهدین طلبکار هستند ! نه از خامنه‌ای جنایتکار!
میخواهند در رهبری جنبش جا باز کنند !
خون دادن از مبارزین و مجاهدین و چپ! قدرت از تیر و تبار ادمکشان و ساواکی وحزب الهی !

دلالان سياسي هم در پاس دادن قدرت اماده اند.! شعار گذشته ها ،گذشته ! دوباره همه باهم را تبلیغ می‌کنند ! این تجربه تاریخی بیش از یکصدسال است !
هیچکدام از آینها که دنبال بچه شاه رفتند نمی‌دانستند با بچه دیکتاتور رفتن همانا وسوختن همانا!
بدانید ، مردم، چوبه های دار را در سراسر کشور به آتش خواهند کشید .
زندان اوین را همانند زندان باستیل در فرانسه ، همراه با عکسهای محمد رضا شاه پهلوی خائن وخمینی ملعون جلاد وخامنه ای فاشیست و شکنجه گرانشان ، چون پرویز ثابتی و لاجوردی، همراه با تیم‌های قضائیه محمدی گیلانی وخلخالی رئیسی و پورمحمدی ونیری وتمام ادمکشانش، درموزه جنایات شاه وشیخ ، برای نسلهای اینده و عبرت تاریخ به نمایش خواهند گذاشت.

حسین اخوان توحیدی
پاریس
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱ محسن سازگارا جزو فرماندهان سپاه پاسداران در مناظره تلویزیونی، در رابطه با توجیح ترور چهار نفر از رهبران خلق ترکمن توسط سپاه پاسداران.بنامهای "توماج ،مختوم ، واحدی، جرجانی " که در ۲۹ بهمن۱۳۵۸ جسدشان را ۱۲۵ کیلومتر ی جاده بجنورد رها کردند .
محسن سازگارا نفر اول سمت چپ همراه با محسن رضایی برای توجیح ترور نشسته است . روی یوتوب " چهار آذرخش خلق ترکمن" در دقیقه 12/21 را ببینید.