کارورزان سلامت (مهر 1400) - امید برهانی


پرستاران به شدت خسته و به توجه فوری نیاز دارند
حامد سارانی، عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه در دوران کرونا فشار جسمی، روانی و کمبود نیروی پرستاری به مراتب افزایش یافته است، افزود: بسیاری از وعده ها برای افزایش پرداخت و استخدام نیرو اجرا نشده، پرستاران به شدت خسته هستند و به توجه فوری نیازدارند. نبود استراحت و مرخصی، خدمات شبانه روزی به بیماران، سختی کار و فشار کاری مضاعف، مشاهده مرگ بیماران و کمبود نیرو، پرستاران را خسته کرده و به شدت به انگیزه نیاز دارند.
وی در ادامه صحبتهایش که روز یکشنبه 4 مهر پوشش رسانه ای داشت، گفت: پرستاری جزو مشاغل حساس است، پرستاران با زندگی و سلامت جسمی و روانی افراد جامعه‌ سر و کار دارند، اما با وجود این حساسیتها در گروه پرستاری تسهیلات شغلی با حداقل استانداردهای هم فاصله زیادی دارد.
سارانی افزود: با شروع بحران کرونا حجم بیماران افزایش چشمگیری داشته است، ویروس کرونا عامل بیماری ناشناخته است که با مرگ و میر زیادی همراه بوده است. در ابتدای شیوع این بیماری هنوز به طور کامل نحوه مراقب از بیمار و درمان دارویی وجود نداشت. پرستاران نیز در کنار سایر تیم درمانی در وضعیت نامطمئنی قرار داشتند و همین مساله باعث ایجاد ترس و فشار جسمی روانی برای پرستاران شد. شیفتهای طولانی مدت و شبانه روزی، دوری از خانواده و فرزندان، نگرانی از ابتلا به بیماری و سختی استفاده از وسایل حفاظتی، شهادت همکاران پرستار، آسیبهای روانی پرستاران را بیشتر از گذشته کرد.
سارانی بیان کرد: در بحران کرونا شاهد این بودیم که پرستاران داوطلبانه به صورت نیروهای شرکتی، طرحی و حتی با قراردادهای ۸۹ روزه وارد عرصه مبارزه با این بیماری شدند؛ اما با وجود طولانی شدن دوران بیماری، محقق نشدن قولهای مسئولان بر افزایش فشارهای روانی و خستگی مضاعف پرستاران دامن زد.
عضو شورای عالی نظام پرستاری درباره مهاجرت پرستاران گفت: توجه نکردن به مشکلات و مطالبات پرستاران باعث می شود تعداد زیادی از پرستاران مهاجرت کنند یا به شغلهایی غیر از تخصص پرستاری بپردازند.

پرستاری جزو مشاغل سخت؛ قانونی که روی کاغذ ماند
مسعود یونسیان، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شغل پرستاری به دلیل مواجهه با مخاطرات مختلف در ردیف مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد اما در عمل، پرستاران هیچ بهره ‌ای از این رده بندی نمی ‌برند. سختیهای شغل پرستاری بر کسی پوشیده نیست اما پاندمی دو ساله کرونا باعث شد تا به دلیل سخت تر شدن شرایط کاری و همچنین مواجهه با مخاطرات و مشکلات متعددی که برای پرستاران وجود داشت، بیشتر از پیش به سختیهای کار آنها پرداخته شود.
سختی و فشار کاری فراوان، کم‌خوابی، به هم خوردن برنامه غذایی، نبود استراحت و تفریح و ... به کنار، مواجهه مستقیم با یک ویروس کشنده و نگرانی آنها برای امکان ابتلای عزیزان شان و از همه مهمتر مواجهه مداوم با بیماران بدحال و حتی فوت کردن تعداد زیادی از بیماران و ارتباط گرفتن با خانواده های داغدار؛ همه و همه گوشه ای از سختی کار پرستارانی است که این روزها در خط مقدم مبارزه با این ویروس سرسخت، مشغول خدمت رسانی صادقانه به هموطنان شان هستند.
رحیمی، عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: در تعریف علمی، شغل سخت و زیان آور به چند مخاطره شغلی عنوان می‌شود؛ مخاطرات شیمیایی، فیزیکی، روانی و بیولوژیکی هستند. افرادی که در معرض این مخاطرات قرار داشته باشند جزو مشاغل سخت و زیان آور به حساب می آیند و باید از مزایای مشخص این مشاغل بهره مند شوند.
رحیمی ادامه داد: پرستاران در محیط کار با مخاطرات مختلفی مثل مخاطرات روانی که شامل فوت بیماران و مواجهه با بحران‌هایی مثل کار در اورژانس‌های تروما و مواجهه با قطع عضو و پرخاشگری‌های همراهان بیمار و درگیریهایی که در مجموعه پرستاران ایجاد می‌شود، مواجه هستند، همه اینها تنشهای روانی را به پرستار تحمیل می‌کند.
رحیمی افزود: در قانون در سه جا به این نکته اشاره شده که پرستاری نیز جزو مشاغل سخت و زیان آور است. اولین جایی که به این نکته اشاره شده در قانون شرایط بازنشستگی جانبازان و معلولان است. دومین جا در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و سوم در بند چهارم قانون بهره وری مصوب سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی به این نکته اشاره شده که بر اساس قانون، شغل پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است.
او ادامه داد: اما طی سالیان هر دستگاه و نهادی این قانون را به شکل دیگری تفسیر می ‌کند و یا اجرایی نمی ‌کند و در نتیجه پرستاران ناچار می ‌شوند از نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی یا بیمارستانهای دانشگاه آزاد شکایت کنند. بیمارستانهای دولتی هم پنج سال را به این ۲۰ سالی که میزان سابقه کار برای بازنشستگی مشاغل سخت است اضافه کرده اند و ۲۰ سال را قبول ندارند.
او ادامه داد: در حال حاضر پرستاران یک سردرگمی برای مساله بازنشستگی دارند که بسیار آزاردهنده است، زیرا نمی ‌دانند دقیقاً چه قانون مصوب و مشخصی برای آنها وجود دارد و گاهی پرستار احساس می کند هویت قانونی برای او وجود ندارد و عملاً هیچ قانونی در مورد مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران اعمال نمی ‌شود و قسمتی از تایید که نیاز به مدیر مافوق دارد، گاهاً سلیقه ‌ای اعمال می‌ شود و مدیر مربوطه مسائل دیگر را دخالت می‌ دهد و بازنشستگی پرستار را تایید نمی‌ کند.

کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس مهاجرت پرستاران را تسهیل کرده اند
محسن رازانی، مدیر آموزش سازمان نظام پرستاری در روز یکشنبه 11 مهر گفت: برخی کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس، شرایط مهاجرت پرستاران به این کشورها را تسهیل کرده اند و بی توجهی به نیازهای پرستاران در داخل، فشار و سختی کار و اجرا نشدن قوانین مصوب، به این مساله دامن می زند. وی در مورد افزایش مهاجرت پرستاران اظهار کرد: برخی از کشور‌های اروپایی و حاشیه خلیج فارس از نیروی کارآزموده پرستاری به میزان کافی برخوردار نبودند، به همین دلیل در این دوران شرایط را به گونه‌ ای تسهیل کردند تا پرستاران از سایر کشور‌ها بتوانند به راحتی به آن کشور‌ها مهاجرت کنند. وی گفت: در کنار تسهیل شرایط، انگیزه ‌های بسیار قوی نیز ایجاد کردند و قوانین پیچیده مهاجرت را آسان ‌تر کردند تا پرستاران مشکلی برای مساله مهاجرت نداشته باشد.
وی ادامه داد: با همه گیری کرونا در دو سال گذشته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پرستاران به کرونا مبتلا شده اند و بسیاری از آن‌ها هنوز هم دچار آسیبهای ناشی از ابتلا هستند.
رازانی گفت: مهمترین راهکار برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران ایجاد انگیزه و توجه به مطالبات جامعه پرستاری است، برای مثال یکی از مهمترین کار‌هایی که باید به آن توجه شود، مساله تبدیل وضعیت پرستاران است. این در شرایطی است که نیرو‌های طرحی، شرکتی، قراردادی و ۸۹ روزه در انتظار استخدام به سر می ‌برند و در مقابل دولتمردان قول تسهیل شرایط استخدام را داده ‌اند تا نیرو‌ها از بلاتکلیفی در بیایند، ولی تاکنون هیچ اتفاق مثبتی انجام نشده است.

قانون تعرفه گذاری، مهمترین درخواست پرستاران از دولت
بهبود ترابی، رئیس هیات مدیر نظام پرستاری شیراز روز چهارشنبه 14 مهر گفت: پرستاران با وجود کمبود نیرو، شیفتهای طولانی، حقوق پایین و تبعیض بین نیروهای شرکتی و رسمی، ایثارگرانه مشغول خدمت به بیماران هستند اما خواسته های آنها مورد توجه قرار نگرفته است. مهمترین درخواست پرستاران اجرای کامل قانون تعرفه گذاری است.
وی افزود: از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران 14 سال می گذرد، اما تاکنون اقدام عملیاتی برای اجرای آن انجام نشده است. لازم است بار دیگر لزوم اجرای این قانون به مسئولان در دولت جدید یادآوری شود تا در این دور جدید که با رویکرد عدالت محوری آغاز شده است، شاهد اجرای این قانون مهم و زیربنایی و احقاق حق پرستاران بعد از گذشته سالها انتظار باشیم.
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز همچنین با اشاره به تبعیض بین پرستاران شرکتی و رسمی در بیمارستانها گفت: تفاوت بین پرستاران شرکتی و رسمی عادلانه نیست و انگیزه خدمت پرستاران را در بیمارستانها کم می کند. حل مشکلات پرستاران شرکتی در بیمارستانها مستلزم نظارت جدی ‌تر دولت بر کادر مدیریتی این بیمارستانهاست تا قوانین حوزه بهداشت و درمان به صورت یکسان در همه بیمارستانهای زیر نظر وزارت بهداشت انجام شود.

کمبود نیرو، پرستاران را خسته کرده است
پروین کاظمی، رئیس هیات مدیره نظام پرستاری شوشتر گفت: در سالهای اخیر همواره با کمبود پرستار مواجه بوده و هستیم. هرگز به اندازه افزایش تخت بیمارستانی، پرستار جذب نشد. در دوران کرونا نیز این مشکلات و بی توجهی ها ادامه یافت. همه این مسائل بر خستگی و بی انگیزگی پرستاران دامن زده است.
وی افزود: در نظام سلامت وضعیت پرستاران به مراتب سخت‌ تر از گروههای دیگر است. زیرا، نیروهای پرستاری در عین حال که وقت بیشتری را در کنار بیماران سپری می‌کنند، در مقابل از مزایای کمتری برخوردار هستند و همین مساله، انگیزه شغلی آنان را کم کرده است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری عنوان کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باعث هویت بخشی فعالیت پرستاران است؛ در این خصوص باید توجه داشته باشیم این قانون به درستی و با رعایت روال اداری منظمی اجرا شود، تا پرداختیها شفاف باشد و مانند طرح قاصدک امکان اعمال سلیقه و تضییع حقوق پرستاران فراهم نشود.
کاظمی تصریح کرد: تجربه نشان داده که بی ‌توجهی به پرستاران نه‌ تنها برای پرستاران بلکه برای جامعه تبعات سنگینی دارد و باعث ناکارآمدی نظام سلامت می ‌شود.
پایگاه خبری رکنا گزارش داد که، دو پرستار بیمارستان خمینی تهران در مهر ماه خودکشی کردند. یکی از این پرستاران در خانه و دیگری در پارک لاله به زندگی خود پایان داد

توافق همه دستگاهها بر کمبود ۱۰۰ هزار پرستار
دکتر محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد: همه دستگاههای مسئول دولتی از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کمبود حداقل ۱۰۰ هزار پرستار را قبول دارند.
وی روز شنبه 24 مهر در جلسه شورای عالی نظام پرستاری افزود: تعیین استاندارد ملی نسبت پرستار به تخت از جمله مهمترین اولویتهای حوزه پرستاری است که دنبال می کنیم و حتی اگر به ایده آلها نرسیم در ماههای آینده با اولویت دنبال می شود.
او با اشاره به لزوم اجرای فوق العاده خاص گفت: موضوع فوق العاده خاص برای اولین بار از سوی سازمان نظام پرستاری مطرح شد و حتما موافق اجرای آن هستیم
میرزابیگی ادامه داد: استخدام پرستار بر اساس نیاز کشور باید انجام شود، در موارد استخدام انجام شده حدود ۳۰ درصد استخدامها از نیروهای شرکتی انجام شده است اما بکارگیری نیروی شرکتی برای افراد تحصیلکرده دانشگاهی قابل قبول نیست و فقط برای نیروهای زیر دیپلم قابل قبول است.
دکتر میرزابیگی با توضیح و مقایسه شغل پرستاری و مدافعان سلامت با سایر مشاغل در بحران كرونا گفت: به جز پرستاران و مدافعان سلامت؛ برای دیگران امكان دوركاری و استفاده از تعطیلات در ایام قرمز و پیك كرونا فراهم است.
وی افزود: اعطای یكماه مرخصی در هر سال كرونایی پرداخت فوق العاده خاص و سایر امتیازات شبه ایثارگری؛ حداقل قدرشناسی از مدافعان از جان گذشته است.

۱۴۰ هزار پرستار در ایران به کرونا مبتلا شدند!
رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران گفت؛ نمی دانیم واکسیناسیون پرستاران تا چه زمانی آنها را ایمن نگه می دارد و باید بررسیهای لازم انجام شود تا در صورت نیاز دوز سوم به پرستاران تزریق شود. ما در کل کشور نزدیک به ۱۴۰ هزار پرستار مبتلا به کرونا داشتیم. در تهران با وجود آنکه آمار تفکیکی وجود ندارد، ولی بیش از ۵۰ الی ۶۰ هزار پرستار فقط در تهران به کرونا مبتلا شدند و بالاجبار از چرخه مراقبت از بیماران خارج شدند و این بار بسیار مضاعفی را روی دوش سایر همکاران پرستار قرار داد. اما بعد از تزریق واکسنها یک مقدار حداقل از نظر آمار مرگ و میر نداشتیم.

فاصله وزارت بهداشت با استانداردهای جهانی جذب نیرو
محمود رضا ناصح، عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری ایرانشهر روز دوشنبه 26 مهر، با اشاره به کوتاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جذب نیروی پرستاری، یادآور شد: «اگر در بحران کرونا نیروی کافی پرستار وجود داشت، پیکهای متعدد را با ارائه خدمات مراقبتی با کیفیت ‌تری می ‌توانستیم مدیریت کنیم.
وی افزود: کمبود نیروی انسانی پرستار در مناطق محروم و مرزی کشور بیشتر حس می ‌شود. این مناطق در آزمون استخدامی از سهمیه زیادی برخوردار نیستند؛ ضروری است، نسبت به افزایش ظرفیت استخدامی به مناطق محروم توجه ویژه‌ ای شود.
وی گفت: در استان سیستان و بلوچستان به جای استخدام پرستار از نیروهای تمدید طرحی، شرکتی و قراردادی برای خدمات پرستاری استفاده می‌ کنند این موضوع باعث می ‌شود سطح کیفیت خدمات پایین بیایند و پرستاران دچار بی ‌انگیزگی شوند.
عضو شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: متاسفانه هنوز استان سیستان و بلوچستان یکی از ضعیف‌ ترین زیرساختهای بهداشت و درمانی را در کل کشور دارد اما با همین زیرساختهای محدود موفق به کسب موفقیتهای بزرگ در حوزه بهداشت و درمان، به خصوص مدیریت و کنترل بیماری کرونا شده ‌ایم.
ناصح تصریح کرد: تنها راهکار کاهش مهاجرت پرستاران، استخدام رسمی، ترمیم حقوق پرستاران و اجرای طرح فوق العاده خاص است که دولت جدید باید به آن توجه کند. در صورت عملیاتی شدن وعده ها، درصد بالایی از مهاجرتها کاهش می‌یابد.
در یک سال گذشته با پیگیریهای سازمان نظام پرستاری حدود ۵۲ هزار مجوز استخدام پرستار در وزارت بهداشت صادر شد اما به علل مختلف تاکنون فقط حدود ۱۷ هزار نفر استخدام شده ‌اند و استخدام حدود ۳۵ هزار نفر از پرستاران در مراحل مختلف گزینش به کندی پیش می ‌رود.

حرکتهای اعتراضی کادر درمانی

تجمع بازنشستگان وزارت بهداشت در مراکز 6 استان
روز سه شنبه ۶ مهر، شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت در استانهای خوزستان، اصفهان، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز این استانها دست به تجمع زدند.بازنشستگان بهداشت و‌ درمان خواهان همسانسازی حقوقها، پرداخت پاداش و فوق ‌العاده و دیگر مطالبات‌ شان شدند.بازنشستگان بهداشت و درمان اصفهان شعار می ‌دادند: وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه!/ ما بازنشسته هستیم، از خود گذشته هستیم!/ تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم!
بازنشستگان معترض در رشت شعار می دادند: پاداش حق مسلم ماست/ وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه!

تجمع اعتراضی فارغ التحصیلان داروسازی
روز شنبه 10 مهر، جمعی از فارغ التحصیلان داروسازی که در پی دریافت مجوز اشتغال و راه‌ اندازی داروخانه هستند، برای اعتراض به انحصارِ مجوزداران مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجمع کردند.معترضان خواهان تسریع در اجرایی شدن آییننامه‌‌ جدید فعالیت داروخانه ‌ها و اجرای حکم دیوان عدالت اداری در زمینه برداشته شدنِ ممنوعیتهای راه‌اندازی داروخانه هستند و از قوه قضاییه می‌خواهند که برای اجرایی شدن سریع و کامل آییننامه جدید و برخورد قضایی با متخلفان اقدام کند.

تجمع خانواده نوزادان مبتلا به "اس ام ای"
روز یکشنبه ١١ مهر، شماری از خانواده بیماران مبتلا به (SMA) با تجمع مقابل ساختمان مجلس، خواستار واردات فوری داروی این بیماری برای نوزادان خود شدند.
بیماری اس ام ای یا "Spinal Muscular Atrophy" را به نام آتروفی عضلانی نخاعی نیز می ‌شناسند. در این بیماری عضلات شل شده و اختلال در راه رفتن، كنترل سر و گردن و عملكرد بلع و تنفس ایجاد می ‌شود. در دسترس نبودن این دارو تا کنون باعث مرگ صدها کودک مبتلا به این بیماری شده ‌است.

تجمع کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
روز سه شنبه 20 مهر، صدها نفر از ایثارگران کادر درمان در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای اعتراض به نحوه اجرای تبدیل وضعیت دست به تجمع زدند. این تجمع با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و قول مساعد وی پایان یافت. قابل یادآوری است که دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قانون مصوب مجلس پیرامون تبدیل وضعیت ایثارگران را به نحوی اجرا نموده که گویا بسیاری از کادردرمان ایثارگر شاغل در کرمانشاه مشمول آن نشده اند.

تجمع بازنشستگان وزرات بهداشت گیلان
روز پنجشنبه ۲۲ مهر، شماری از بازنشستگان وزارت بهداشت گیلان در محوطه دانشگاه علوم پزشکی مرکز گیلان واقع در رشت تجمع کردند. بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان خواهان همسانسازی حقوق‌ و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.

(منابع مورد استفاده در تهیه این مجموعه: ایرنا، ایلنا، نظام پرستاری، باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه آزاد کارگران ایران، ایسنا، ایران کارگر)

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۳، شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱
http://www.iran-nabard.com/N443/salamat%20443.htm