حرکتهای اعتراضی کادر درمانی

تجمع کارگران بازنشسته بیمارستان خمینی کرج
روز دوشنبه 3 آبان، کارگران بازنشسته بیمارستان خمینی کرج در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پاسخگویی به مطالبات شان برای باردیگر مقابل این واحد درمانی دراستان البرز تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، یکی از بازنشستگان حاضر گفت: از سال 96 و به مدت 4 سال حقوق و سنوات عقب افتاده خود را دریافت نکرده ایم. او ادامه داد: طی این مدت بارها مطالبات خود را اعلام کردیم اما هیچ مسئولی پاسخگوی نیروهای بازنشسته بیمارستان خمینی کرج نیست.

اعتصاب دستیاران تخصصی بیمارستان امام حسین
روز شنبه ۸ آبان، گروهی از دستیاران تخصصی بیمارستان امام حسین تهران در پی اعلام قبلی و در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان، در محل کار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیت شان خودداری کردند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران, بحثها درباره شرایط سخت کاری دانشجویان پزشکی در بیمارستانهای ایران که پیش از این با خودکشی چند دانشجوی پزشکی آغاز شده بود، وارد مراحل جدی تری شده و اعتصاب در بخشی از این نیروی کار مزدی را به دنبال داشته است.

تجمع پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی
روز یکشنبه ۱۶ آبان، جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. به گزارش شورای بازنشستگان ایران، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور، احتساب مدت سربازی به عنوان سوابق سختی شغل خود، افزایش احکام حقوقی متناسب با وزارت بهداشت و تعلق فوق العاده ویژه از خواسته‌های این پرستاران است. از جمله مطالبات پرستاران: اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور/ احتساب مدت سربازی به عنوان سوابق سختی شغل خود/ افزایش احکام حقوقی متناسب با وزارت بهداشت و تعلق فوق العاده ویژه!

تجمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
روز یکشنبه ۲۳ آبان، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، دستکم در ۹ واحد درمانی این استان دست به تجمع زدند. به گزارش ایلنا، محمدرضا سقاییان فرد، از نمایندگان پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این مورد، گفت: «نزدیک به ۲ سال از شروع همه‌ گیری ویروس کرونا می‌گذرد و طی این دوران حضور ایثارگرانه و تمام قد پرسنل بهداشت و درمان در خط اول مبارزه با این ویروس بر هیچ وجدان آگاهی پنهان نیست. مکاتبات، نامه ‌ها، یادداشتها و درخواستهای متعدد و مکرر طی این مدت در خصوص توجه به دغدغه ‌های معیشتی آنان ازجمله برقراری فوق العاده خاص با ضریب حداقل ۳ با استناد به بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۵۴ آئین‌نامه اداری استخدامی اعضای غیرهیات‌ علمی و ماده ۶۳ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی موسسات تابعه به صورت رسانه‌ای نیز منعکس شده است.»

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۴، دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱
http://www.iran-nabard.com/N444/DARMAN%20444.htm