بیانیه کنفدراسیونهای بین المللی کارگری جهان در محکومیت خشونت دولت ایران علیه معترضین

منبع: کانون مدافعان حقوق کارگر

اتحادیه های جهانی خشونت مقامات ایرانی را محکوم می کنند و خواهان آزادی همه زندانیان اتحادیه های کارگری هستند.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، کمیته مشورتی اتحادیه کارگری به OECD
(TUAC) و فدراسیون‌های اتحادیه جهانی (GUFs) ادامه خشونت مقامات ایران علیه مردم خود را محکوم می‌کنند و خواهان فشار بیشتر بین‌المللی علیه رژیم ایران هستند.
با ادامه خشم عمومی از قتل مهسا امینی، حدود 100 نفر کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. امینی صرفاً به دلیل رعایت نکردن قوانین پوشش سخت کشور توسط پلیس مذهبی کشته شد.
«کل جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به مردم فوق‌العاده شجاعی که در مقابل سرکوب وحشیانه‌ای که توسط رهبران حکومت دینی ایران انجام می‌شود، ایستاده‌اند، ادای احترام می‌کند. مقاومت توسط زنان و دخترانی هدایت می‌شود که علیرغم اینکه در معرض خطر بزرگی هستند، می‌خواهند به زن‌ستیزی و انقیاد حقوق اولیه که جوهره نخبگان مذهبی و سیاسی است پایان دهند. شاران بارو، دبیر کل ITUC گفت: ما به آنها درود می فرستیم و در کنار آنها می ایستیم.
دستگیری‌های اخیر کارگران اتحادیه‌های کارگری ایرانی و بین‌المللی، تلاشی مذبوحانه از سوی رژیم برای ساکت کردن منتقدان و خشم عمومی تحت عنوان ساختگی توسط خارجی است. استیو کاتن، رئیس شورای اتحادیه های جهانی (CGU) و دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) افزود: کارگران ایران و برادران و خواهران آنها در سراسر جهان حقیقت را می دانند و خواستار آزادی فوری آنها هستند. .

کارگران از همه بخش‌ها در خط مقدم مبارزه برای حقوق در ایران بوده‌اند که یکی از بدترین سوابق حقوق کارگران جهان را دارد.

بسیاری از فعالان اتحادیه‌های کارگری به دلیل حمایت از حقوق اولیه کارگران در حال گذراندن محکومیت‌ زندان شان هستند و ایران در فهرست جهانی حقوق بین‌الملل ITUC در سال ۲۰۲۲ در رتبه پنجم (بدون تضمین حقوق) قرار دارد.

ما خواهان آزادی تمامی فعالان سندیکایی زندانی و سایر زندانیان به ناحق در ایران هستیم.

https://www.ituc-csi.org/cgu-iran-statement?lang=en