کانون مدافعان حقوق کارگر:فراگیر باد دور تازه اعتراضات - اعتصابات کارگران بخش انرژی ، بازنشستگان و معلمان

امروز در بسیاری از پالایشگاههای نفت، فولاد، پتروشیمی کارگران پروژه ای دست از کار کشیدند. اعتراضات برای اضافه دستمزد ۷۹ درصدی دستمزد، نوبت کاری و حق استراحت و مسائل دیگر بود.
اعتراضات دور جدید در شرایطی پیش می رود که دستمزد کارگران کفاف یک هفته زندگی کارگران را نمی دهد. شرایط برده داری در محیط کار از جمله ایمنی کار، خوابگاه، اشپزخانه ، حمام-دستشویی تا حمل و نقل می باشد.
امروز کارگران با دور بودن از خانواده با مشکلات مدیدی روبرو هستند. بسیاری با افسردگی ، استفاده از دارو و غیره ثروتی را برای عده ای رقم می زنند که خود از پایین ترین سطح زندگی برخوردار هستند.
از شروع سال جدید مبارزات معلمان طبقه بندی مشاغل و بازنشستگان همسطح سازی حقوق بازنشستگی بخش مهمی از مبارزات جنبش کارکری در همین یکماه گذشته است.
امروز کارگران در منشور حداقلی خود خواستار “مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند. ثروت حاصل از این مصادره‌ها، باید به فوریت صرف مدرن سازی و بازسازی آموزش و پرورش، صندوق‌های بازنشستگی، محیط زیست و نیازهای مناطق و اقشاری از مردم ایران شود” هستند.
کارگران اعتصابی انرژی ، معلمان و بازنشستگان در دور جدید مبارزات اشان امری را در سر لوحه مبارزه ای قرار داده اند که می رود شرایط بهتری برای یک جنبش همیاری جدید بوجود آورد و ما در این راه در کنار آنها هستیم و برای رسیدن به خواسته هایشان و مبارزات اشان مبارزه می کنیم و این مبارزه تمامی زحمتکشان است در کنار مبارزات بازنشستگان و معلمان در این دوره اخیر .
کانون مدافعان حقوق کارگر
اردیبهشت ۱۴۰۲