کودکان کار، میراث رژیم سرمایه اسلامی - آرتمیس زرین کوب


بنا بر گزارش سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، در ایران ۱۲۰ هزار کودک کار وجود دارد و تنها در سال گذشته حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر از کودکان خیابانی شناسایی شده‌اند. همچنین شمار کودکان زباله‌گرد در ایران افزایش یافته است.
قطعا شمار واقعی کودکان کار بسیار بیشتر از آن چیزی است که پایوران رژیم اسلامی اعلام کرده‌اند که همین آمار هم از عمق فاجعه خبر می‌دهد.
کودک کار بخشی از معضلی است که نظام سرمایه‌داری جهانی و توزیع نامتوازن ثروت و نبود خدمات رفاهی و اجتماعی عامل آن است اما در نظام‌های دموکراتیک با تشکل‌های کارگری و حمایت از کودکان از کودکان حمایت میشود و تا پیش از ۱۸ سالگی تحت الحمایت دولت قرار می‌گیرند اما در رژیم سرمایه اسلامی ما شاهد چنین مواردی نیستیم.
رژیم اسلامی که خود باعث و بانی فاجعه کودک کار است از این فاجعه به نفع خود هم استفاده میکند، برای مثال شهرداری از کودکان کار به صورت مافیایی برای پیشبرد فعالیت‌های خود بدون دستمزد استفاده میکند و یا کودکان کار اسیر باندهای مافیایی می‌شوند که در زباله گردی استفاده میکنند و رژیم اسلامی به هیچ وجه قصد مبارزه با این باندها را ندارد.
کودکانی که باید بتوانند از کودکی خود لذت ببرند و تحصیل کنند و آینده خود را رقم بزنند در نتیجه سیاست‌های رژیم اسلامی تمام آینده خود را با وارد بازار کار و اسیر باندهای مافیایی شدن از دست میدهند.
تا زمانی عملا رژیم اسلامی وجود خارجی داشته باشد معضل کودکان کار تمام نمیشود بلکه هر روز گسترش پیدا میکند و با توجه به تورم و فقر سازمان‌یافته که رژیم اسلامی در نتیجه اقتصاد مافیایی و رانتی خود بر جامعه تحمیل کرده میتوان پیش‌بینی کرد که این فاجعه روز به روز گسترش هم پیدا می‌کند.
از همین رو باید خواسته‌ پایان کودک کار را در تمام پلتفرم‌ها و منشورهای اعتراضی خود اعلام کنیم و با پیوند زدن آن به جنبش سرنگونی‌طلبی آینده روشن را به جامعه نوید دهیم، آینده‌ای برون جمهوری اسلامی با تمام دسته‌بندی‌های درونی و بیرونی آن که دیگر کودک کاری وجود نخواهد داشت.
آرتمیس زرین‌کوب، فعال اکو-سوسیالیست و فعال حقوق جامعه LGBTQ+