اعتصاب رانندگان خط ۷ سامانه ۴ به خاطر تاخیر در پرداخت عیدی ها


چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۶ مارس ۲۰۲۴
روز ۱۶ اسفند ماه رانندگان خط ۷ بی آرتی سامانه ۴ اتوبوسرانی به خاطر عدم پرداختی عیدی پایان سال و به گفته بعضی از مسئولان برای تعیین سقف عیدی از طرف شهرداری اعتصاب کرده و در خط شاغل نشدند.
همین طوری که در عکس ها مشاهده می‌شود به خاطر عدم حضور رانندگان در محل کار ازدحام مسافران در ایستگاه بیش از حد میباشد.
مطابق گزارشات ارسالی به سندیکا رانندگان و دیگر کارگران شرکت واحد به مدیریت و شهرداری هشدار دادند که هر گونه تغییر در عیدی کارگران اعتراضات قانونی خود را اعم از روشن کردن چراغ در طول مسیر و کم کردن سرعت و توقف کار را برای خود محفوظ میداریم.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۶ اسفند ۱۴۰۲