درخواست کنفدراسیون جهانی مواد غذایی IUF از سازمان جهانی کار نسبت به وضعیت سلامتی عثمان اسماعیلی

کمیته‌ی دفاع از #عثمان_اسماعیلی K D Osman Esmaeeli

درخواست کنفدراسیون جهانی مواد غذایی IUF از سازمان جهانی کار برای هشدار به دولت ج.ا.ا نسبت به وضعیت سلامتی عثمان اسماعیلی

اتحادیه بین المللی صنایع غذایی، کشاورزی، دخانیات و کارگران وابسته (IUF) طی بیانیه‌ای نگرانی خود را نسبت به وخامت جسمانی عثمان اسماعیلی فعال کارگری دربند، ابراز داشته و از برخورد عامدانه مسئولین قضایی، امنیتی و زندان مرکزی سنندج و ممانعت آنها از انجام پروسه‌ی درمانی ایشان؛ هشدار داد.
اتحادیه IUF از سازمان جهانی کار خواسته؛ نسبت به وضعیت بغرنج سلامتی عثمان اسماعیلی مداخله کند و از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد هر چه سریع‌تر برای درمان و آزادی نامبرده اقدام کنند.
لازم به ذکر است در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ از زندان مرکزی سنندج طی نامه‌ای به دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری سقز خاطرنشان کرده‌اند که «عثمان اسماعیلی از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد بطوریکه توان خود را در داخل بند از دست داده و همبندی‌هایش وی را یاری و مساعدت می‌کنند... در پایان نامه خواسته شده که با مرخصی استعلاجی وی موافقت به عمل آید.» نامه‌ی مذکور با دستور دادیار شعبه دوم اجرای احکام سقز در مورخ ۲۵ فروردین ماه سال جاری، برای موافقت نهایی به اداره اطلاعات سقز فرستاده شد که پس از گذشت سه روز مسئولین قضایی سقز اعلام کرده بودند که دادستان این شهر با مرخصی استعلاجی عثمان اسماعیلی موافقت نکرده است.

https://www.iuf.org/news/iran-imprisoned-worker-rights-defender-denied-essential-medical-care/