www.iran-nabard.com

آدینه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۹ آوریل ۲۰۲۴

فراسوی خبر... پنجشنبه ۳۰ فروردین

پیچ جنگ و دست افزار حجاب اجباری

منصور امان

تصادُفی نیست که در همان روزهایی که آخوند خامنه ای و سپاه پاسداران در خفا مشغول تدارُک موشک پرانی به اسراییل و دامن زدن به یک بُحران جدید بودند، وی آشکارا علیه زنان میهن شمشیر به کمر بست و فرمان حمله به آنها را صادر کرد. نیاز مُبرم و حیاتی حاکمیت به مهار جامعه در حالی که آن را به گونه مُستقیم به سوی جنگ می برد و بیم مرگ و ویرانی را به دُشواریهایش می افزاید، تشدید سرکوب زنان و ترور حجاب اجباری را در دستور کار آن گذاشته است. ...(ادامه)

گاردین: مهاجمان به مجری ایران‌اینترنشنال اهالی شرق اروپا بودند
2024 04 19 07:43

منبع دولتی: براندازان سیل سیستان را برجسته می کنند
2024 04 19 07:35

امام جمعه رشت: باید از فرصت ماجرا‌های اسرائیل برای برخورد با بی حجابی استفاده کنیم
2024 04 19 07:30

ادامه تعلیق پروازهای شرکت لوفت‌هانزا به تهران و بیروت
2024 04 19 06:57

شنیده شدن صدای انفجار در تبریز
2024 04 19 06:52

رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشوراز حمله اسرائیل به ایران خبر دادند
2024 04 19 06:49

صدای انفجار در اصفهان؛ یک سرکرده ارتش: ناشی از شلیک پدافند به یک شیء مشکوک بود
2024 04 19 06:47

۱۰ اعدام جنایتکارانه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در زندانهای ارومیه، قزلحصار و مشهد
2024 04 19 03:25

تجمع کارگران شهرداری دزفول
2024 04 19 00:06

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق
2024 04 19 00:05

نرگس محمدی: «جمهوری اسلامی از سر استیصال خیابانها را به میدان جنگ علیه زنان و جوانان تبدیل کرده» است
2024 04 18 21:32

درخواست خاخام ارشد یهودیان اسرائیل برای جلوگیری از جنگ با ایران
2024 04 18 19:57

تصویر عزاداریِ زن فلسطینی به عنوان بهترین عکس خبری سال معرفی شد
2024 04 18 19:54

انفجار کپسول گاز در ترمینال شرق تهران ۶ کشته بر جای گذاشت
2024 04 18 19:51

امیرعبداللهیان در سازمان مللل هشدار داد
2024 04 18 19:49